AIFP externe

2024

3. júla 2024 vyjadrenie pre EURACTIV k reforme európskej farmaceutickej legislatívy.

25. júna 2024, prednáška na sympóziu Zdravotníckeho denníka na tému Lieková politika.

24.júna 2024, vyjadrenie pre Hospodárske noviny na tému dostupnosti inovatívnych liekov, článok "Nové lieky prichádzajú na Slovensko pomaly, oproti susedom sme na tom najhoršie"

24.júna 2024, vyjadrenie pre prílohu Hospodárskych novín na tému dostupnosti inovatívnych liekov, článok "Vstup inovatívnych liekov na náš trh spomaľuje aj byrokracia"

15.júna 2024, prevzatý článok z webu AIFP na tému dostupnosti onkologických liekov, článok "Napriek pozitívnemu posunu niektoré moderné lieky na Slovensku stále chýbajú"

27. mája 2024, konferencia Vizionári v zdravotníctve, prezentácia novej analýzy o dostupnosti onkologickej liečby pre slovenských pacientov. Celá konferencia je k dispozícii tu.

29. apríla 2024, vyjadrenie pre RTVS na tému Reforma farmaceutickej legislatívy

25. apríla 2024, účasť v diskusnom paneli konferencie FARMAKON SR 2024 na tému dostupnosť a financovanie inovatívnych liekov, generík a biosimilars na trhu SR

3. apríla 2024, vyjadrenie pre Zdravotnícky denník na tému centrálnych nákupov a vstupu inovatívnych liekov na slovenský trh Centrálny nákup či rýchlejší vstup inovatívnych liekov na slovenský trh? Brzdami sú byrokracia, legislatíva, ale aj peniaze

27. marca 2024, účasť v diskusnom paneli konferencie ITAPA HEALTH & CARE 2024 na tému Klinické skúšanie ako dôležitá súčasť moderného zdravotníctva

20. marca 2024, účasť na stretnutí stakeholderov a pacientov k otázkam možností klinického skúšania v onkológii na Slovensku - organizátor Národný onkologický inštitút

7. marca 2024 časť v diskusnom paneli TV Doktor na tému Slovenskí onkologickí pacienti musia robiť zbierky, aby mohli žiť. 

26. februára 2024, účasť v diskusnom paneli konferencie Vizionári v zdravotníctve na tému Nástrahy a prekážky na ceste k liečbe pacientov so zriedkavými ochoreniami

22. februára 2024, účasť v diskusnom paneli konferencie Zdravotníckeho denníka na tému Stratégia financovania zdravotníctva, lieková politika či financovanie nemocníc a ambulantného sektora

17. januára 2024, prezentácie na konferencii Farmakoekonomika a lieková politika XLVI., téma "Dostupnosť testovania biomarkerov pre indikáciu inovatívnej onkologickej liečby v SR na základe platných medzinárodných odporúčaní"

2023

december 2023, časopis Lekárnik, ročník XXVIII., polemika na tému Zhodnotenie roka 2023 v zdravotníctve 

4.-5. decembra 2023, účasť v diskusnom paneli konferencie Healthcare Summit, téma "Paradoxy liekovej politiky"

27. novembra 2023, účasť v diskusnom paneli konferencie Vizionári v zdravotníctve na tému ŽIJÚ SO ZRIEDKAVOU CHOROBOU A ČASTO BOJUJÚ NIELEN O ŽIVOT, ALE AJ O LIEČBU

24. novembra 2023, prezentácia na Siedmej konferencii AOPP, téma "Priority v novom volebnom období
z pohľadu potrieb zlepšenia dostupnosti inovatívnej liečby pacientov."

21. novembra 2023, účasť na okrúhlom stole AIFP k EÚ reforme farmaceutickej legislatívy

9. novembra 2023, účasť v diskusnom paneli Zdravotníckej konferencie ta3, téma "Lieková politika"

8. novembra 2023, účasť na stretnutí stakeholderov pôsobiacich v oblasti klinického skúšania na Slovensku "1. formálne stretnutie Pracovnej skupiny MZ SR pre klinické skúšanie"

7. novembra 2023, účasť v diskusnom paneli konferencie Conforum, téma "Úhrady liekov a ZP a ich dostupnosť v znamení novelizácií"

26. októbra 2023, účasť v diskusnom paneli konferencie Slovenské zdravotníctvo v rokoch 2023 až 2027, téma Aké sú najväčšie systémové problémy slovenského zdravotníctva?, Ktoré akútne problémy by mala prioritne riešiť nová slovenská vláda? Ako by sa mali pacienti zapojiť do zodpovednosti za svoje zdravie a ako by ich k tomu mali motivovať poisťovne, poskytovatelia či vláda?

12. októbra 2023, online noviny ozdravme.sk, účasť v ankete Čo očakávajú stakeholderi od budúcej ministerky či budúceho ministra zdravotníctva? 

9. októbra 2023, spustenie AIFP kampane "Svetové zdravotnítcvo"

4. októbra 2023, účasť v diskusnom paneli konferencie Bratislavské onkologické dni 2023, téma 

• Nastal posun v dostupnosti onkologických liekov oproti minulému roku?
• Čo budú ministerstvo a poisťovne považovať za inovácie v onkológii?
• Cena liekov – platí Slovensko za lieky viac, ako by sme mali?
• Hodnotiaci HTA proces – aké nové perspektívy prinesie HTA inštitút? Ako vyjasníme otázku chýbajúcich komparátorov?
• Je možné všetky liečebné modality hodnotiť pomocou HTA? Napr. aj nové technológie s dátami u malých skupín pacientov?
• Ako sa mení postavenie odborníkov v rozhodovacom procese?
• Aké je postavenie Slovenska ako krajiny v procese schvaľovania inovácií v liečbe oproti okolitým štátom?

28. septembra 2023, účasť v diskusnom paneli konferencie Slovenské zdravotníctvo 2023, téma "Lieky - dostupnosť liekov, reexport, limity na výnimkové lieky, možnosť distribúcie liekov na domácu adresu"

20. septembra 2023, prednáška na seminári Výzvy Market Access 2023/2,  téma "Reforma EU farmaceutickej legislatívy"

12. septembra 2023, Americká obchodná komora v SR v spolupráci so svojimi členmi a partnerskými inštitútmi INESS a Advance Healthcare Management Institute predstavili analytickú štúdiu, ktorá poukazuje na stav výdavkov do zdravotníctva na Slovensku. Táto odkrýva dôležité kroky, ktoré musí budúca vláda urobiť v prospech svojich občanov, aby im zabezpečila kvalitný život počas produktívnych rokov, ako aj neskôr na dôchodku. AIFP vyjadrenie v rámci tlačovej správy k štúdii "Nastal čas na zmenu vnímania financovania zdravotníctva"

jún 2023, časopis Lekárnik, ročník XXVIII., polemika na tému "Spotreba liekov medziročne stúpa. Prečo?"

júl-august 2023, časpis Bedeker zdravia, téma Celoživotná imunizácia.

29. júna 2023, účasť na okrúhlom stole Britskej ambasády, téma "Zlepšenie dostupnosti inovatívnej liečby pre onkologické ochorenia"

19. júna 2023, účasť na stretnutí stakeholderov pôsobiacich v oblasti klinického skúšania na Slovensku "1. neformálne stretnutie Pracovnej skupiny MZ SR pre klinické skúšanie"

7. júna 2023, prezentácie na konferencii Farmakoekonomika a lieková politika XLV.,  téma "Zhodnotenie situácie po novelizácii zákona 363/2011: výsledky porovnávania dostupnosti liekov („wait indikátor“) v rámci krajín EU a výsledky analýzy dostupnosti onkologických liekov" a "Výsledky analýzy Office of Health Economics k diskontnej sadzbe a jej výpočtu pre Slovensko"

16. mája 2023, prednášky v rámci Medzinárodného dňa klinických skúšaní ICTD 2023, téma "Vykonávanie klinických skúšaní na Slovensku z rôznych perspektív"

15. mája 2023, prednášky v rámci "Kurzu správnej klinickej praxe pre koordinátorov klinických skúšaní"

máj 2023, časpis Lekárnik, ročník XXVIII., polemika na tému "Ako vnímame aktuálnu politickú situáciu?"

27. apríla 2023, prednáška na workshope Národného onkologického inštitútu - téma "Onkologická liečba v kontexte klinických skúšaní na Slovensku"

26. apríla 2023, prednáška na seminári Výzvy Market Access 2023/1 - téma "Analýza Office of Health Economics v oblasti diskontnej sadzby". Report k analýze si môžete pozrieť tu.

20. apríla 2023 prednáška na konferencii FARMAKON SR 2023, téma "Problematika liekovej politiky z pohľadu AIFP"

2. marca 2023, účasť v diskusnom paneli konferencie Vizionári v zdravotníctve, téma "Ako byť o krok vpred pred rakovinou

február 2023, časpis Lekárnik, ročník XXVIII., polemika na tému "Poplatky za výkon v lekárňach"

14. februára 2023, účasť v diskusných paneloch konferencie ta3 "Slovenské zdravotníctvo 2023", téma "Zmeny v úhradách liekov" a "Dostupnosť liekov"

31. januára 2023, účasť v diskusnom paneli konferencie ŠÚKL na tému "Home care"

2022

8. decembra 2022, prezentácia na konferencii Farmakoekonomika a lieková politika XLIV., téma "Očakávaný dopad novely zákona č. 363/2011 na vstup nových liekov. Bude to stačiť bez zdrojov na investície?"

25.-26. novembra 2022, konferencia AOPP, účasť v diskusnom paneli na tému zmien v legislative zákona 363 a vplyve na dostupnosť liekov pre pacientov.

9. novembra 2022, účasť v diskusnom paneli Pod lampou na tému "Život nad zlato. Ale ktorý?"

27. septembra 2022, účasť na okrúhlom stole Britskej ambasády, téma "A step closer towards better and more modern healthcare"

23. septembra 2022, účasť v diskusnom paneli na konferencii GLOBSEC, téma "Cancer Care in Slovakia, where we stand, what shall be improved or changed?"

21. septembra 2022, prednáška na seminári Výzvy Market Access 2022/2 - Ekonomické a finančné podmienky dostupnosti inovácií a dopady novely 363 v praxi, téma "Praktické dopady novely zákona 363 - pohľad originálneho priemyslu"

júl 2022, časpis Lekárnik, ročník XXVII., polemika na tému "Zvýši sa dostupnosť inovatívnych liekov na Slovensku?"

1. júna 2022, prezentácia na konferencii Farmakoekonomika a lieková politika XLIII, téma "Dostupnosť inovatívnej onkologickej liečby v SR hodnotená podľa indikácií liekov v nadväznosti na odporúčania medzinárodných liečebných smerníc"

26. mája 2022, Vizionári v zdravotníctve - účasť v panelovej diskusii na tému "Bude zdravotníctvo len pre bohatých?"

25. mája 2022, CEEOR - účasť v diskusnom palenli na tému "Zdieľanie rizík pri vstupe inovatívnych liekov na slovenský trh: Sme pripravení na moderné prístupy?"

20. apríla 2022, vyjadrenie sa pre RTVS k potrebe doinvestovania liekovej politiky.

apríl 2022, časpis Lekárnik, ročník XXVII., polemika na tému "Ako zdražovanie ovplyvní farmaceutický trh?"

6. apríla 2022, vyjadrenie sa pre RTVS k schváleným vládnym zmenám zákona 363/2011. 

marec 2022, časpis Lekárnik, ročník XXVII., polemika na tému "Do ezdravia sa zapojili ďalšie desiatky zdravotníkov. Lekárnici by v budúcnosti chceli mať prístup k preskripčným záznamom pacienta"

22. februára 2022, relácia Vakcíny, téma Čo ďalej s očkovaním? – 1. časť na Rádiu Slovensko

22. februára 2022, Vizionári v zdravotníctve - online diskusia odborníkov na tému Kedy sa pacienti dostanú k moderným liekom? 

január 2022, mimoriadne vydanie časopisu Lekárnik - téma k 4. vlne pandémie - vyjadrenie sa Ako to vidím ja 

2021

14. decembra 2021, aj AIFP sa stala súčasťou kampane Farmácia včera, dnes a zajtra. Medzi jej hlavné témy patria dostupnosť liečby, inovatívne možnosti liečby, cesta lieku a práva pacienta. Viac o kampani sa dozviete TU. Našou tému je "Príchod novej generácie inovatívnej liečby" a prečítať si ju môžete TU.

7. decembra 2021, online diskusia odborníkov na tému budúcnosti liečby imuno a génovou terapiou, v rámci AIFP kampane PoKroku. Záznam z diskusie

1. decembra 2021, prezentácia na konferencii Farmakoekonomika a lieková politika XLII., téma "Multifaktoriálne dôvody nedostupnosti liekov na Slovensku. Investície do liekov na Slovensku v porovnaní s vybranými krajinami."

19.-20. novembra 2021, konferencia AOPP prednáška na tému "Faktory vplývajúce na dostupnosť liekov pre pacientov na Slovensku." Program nájdete tu 

8.-9. novembra 2021, séria prednášok na workshope "Kurz pre tímy klinických skúšaní v zdravotníckom zariadení", organizovanom Inštitútom výskumu a vývoja MZ SR. Celý program nájdete tu 

14. októbra 2021 účasť na konferencii Americkej obchodnej komory Dôležitosť inovácií v slovenskom zdravotníctve

12. októbra 2021 prednáška na seminári Výzvy Market Access 2021/2 na tému "Potreba dofinancovania liekového rozpočtu na Slovensku v medzinárodnom porovnaní"

8. októbra 2021 prednáška na konferencii Bratislavské onkologické dni, LVIII ročník, téma (ne)dostupnosti inovatívnej onkologickej liečby "Najkvalitnejšie lieky v onkológii na Slovensku chýbajú"

október 2021 časpis Onkológia, číslo 4, ročník XVI, téma Najkvalitnejšie lieky v onkológii na Slovensku chýbajú 

6. októbra 2021 účasť v diskusnom paneli HealthCare Summit 2021, téma Lieky na liekovú politiku

1. októbra 2021 účasť v diskusnom paneli na konferencii GLOBSEC, téma Inequalities in Cancer Care in CEE

september 2021 časpis Sestra, číslo 9-10/2021, článok Bude inovatívna onkologická liečba dostupná aj pre našich pacientov?

september 2021 časpis Lekárnik, ročník XXVI., téma Svetový deň lekárnikov

23. septembra 2021 účasť na konferencii Zdravotníckych novín Slovenské zdravotníctvo 2021

23. septembra 2021 prezentácia na medzinárodnej konferencii INOVATIVNÍ LÉČBA A BIOSIMILARS ČR & SR 2021, téma Centrová starostlivosť a inovatívne lieky v SR/EU

9. septembra 2021 účasť na okrúhlom stole Britskej ambasády, téma Building a more innovative and resilient post-pandemic healthcare 

3. seprembra 2021 9. ČS KONFERENCII KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE - "KF 2021 - Výzvy a perspektívy", témy Pohľad AIFP a Pohľad výrobcov

august 2021 časopis Lekárnicke listy č. 07-08/2021, téma Očkovanie v lekárňach ako neoddeliteľná súčasť dobre fungujúcej stratégie očkovania

júl 2021 časopis Lung Cancer News č. 1, ročník 6, článok Slovenskí onkologickí pacienti sú stále bez inovatívnej liečby

júl 2021 časopis Lekárnik č. 6, ročník XXVI., článok AIFP plne podporuje umožnenie očkovania dospelej populácie u poskytovateľov lekárenskej starostlivosti   

júl 2021 časopis Bedeker zdravia č. 3/2021, články Vakcínami proti zabijakom a Najväčší objav preventívnej medicíny

15. júna 2021 účasť na konferencii GLOBSEC CEE beating cancer

2. júna 2021, prezentácia na konferencii Farmakoekonomika a lieková politika XLI., Ročník 17, téma Multifaktoriálne dôvody nedostupnosti liekov na Slovensku a vo vybraných krajinách Európy  

27. mája 2021 týždenník Zdravotnícke noviny, článok Aká je budúcnosť očkovania na Slovensku?

27. mája 2021 medzinárodná konferencia Vizionári v zdravotníctve, téma onkológia.

21. mája 2021 webnoviny, článok Sme najhorší v Európskej únii, onkologickým pacientom chýbajú lieky aj prístup k odborníkom. Rezort má plán

20. mája 2021 výsledky našej analýzy odozneli aj na TA3 v relácii Tak takto? na tému Nedostupná inovatívna onkoliečba 

19. mája 2021 výsledky našej analýzy uverejnil na svojom facebooku aj analytik M. Smatana - Chýbajú nám onkologické lieky s najvyšším prínosom

11. mája 2021 vyjadrenie pre RTVS k projektu HERA.

máj 2021 časopis Lekárnik č. 5, ročník XXVI., článok Prekročí starostlivosť o slovenského pacienta európsky prah? 

22. apríla 2021 účasť na konferencii GLOBSEC, COVID-19 - FROM CONFIDENCE TO CONVENIENCE, WHAT ARE THE WAYS FORWARD? 

20. apríla 2021 Round Table pri príležitosti Svetového a európskeho imunizačného týždňa, téma Budúcnosť očkovania

14. apríla 2021 prednáška na seminári Výzvy Market Access 2021/1, téma "Vývoj liekovej politiky na Slovensku z pohľadu originálneho priemyslu a vývoj dostupnosti onkologickej liečby"

7. apríla 2021 Rádio Slovensko, téma Vstup nových onkologických liekov na náš trh

apríl 2021 časopis Medical practice č. 2, ročník XVI., článok Diskusia o očkovaní rizikových skupín

apríl 2021 časopis Lekárnik č. 4, ročník XXVI., článok Polemika k telemedicíne 

marec - apríl 2021 časopis Sestra, článok Prekročí starostlivosť o slovenského pacienta európsky prah?

23. marca 2021 webinár, téma JE OČKOVANIE NAOZAJ PRE VŠETKÝCH? Diskusia o očkovaní rizikových skupín: diabetes

18. marca 2021 medzinárodná konferencia Vizionári, téma "Je vakcinácia kľúčom, ktorý otvorí dvere normálnemu životu?"

18. marca 2021 konferencia Zdravotníckych novín, téma Očkovanie v hlavnej úlohe 

16. marca 2021 Rádio Slovensko, téma Posudzovanie vakcín Európskou liekovou agentúrou

11. marca 2021 týždenník Zdravotnícke noviny, článok Liečba rakoviny musí prekročiť prah 

1. marca 2021 AIFP blog V liečbe rakoviny na Slovensku nedokážeme prekročiť prah

25. februára 2021 týždenník Zdravotnícke noviny, článok Na vstup inovácií potrebujeme zmenu 

25. februára 2021 denník Hospodárske noviny, článok Prístup k novým liekom vyžaduje viacero zmien 

23. februára 2021 Rádio Slovensko, téma Povinné verzus nepovinné očkovanie

11. februára 2021 Round Table Zdravotníckych novín, téma Prahová hodnota v SK legislatíve

18. januára 2021 Rádio Slovensko, téma Očkovanie zmenilo svet

13. januára 2021 Rádio Slovensko, publicistická relácia Kontakty, téma Je očkovanie proti koronavirusu bezpečné?

január-február 2021 časopis Bedeker zdravia č. 6_2020, článok Pandémia priniesla nové výzvy 

 

2020

21.decembra 2020 časopis Logistic Focus, článok Pri distribúcii vakcín bude nutná dôkladná spolupráca všetkých strán

14. decembra 2020 AIFP blog Vakcína proti COVID-19 nie je všeliek pre slovenské zdravotníctvo

7.-9. decembra 2020 účasť na konferencii ITAPA 2020, téma "Digitálne zdravotníctvo - Dátové a inovatívne zdravotníctvo"

2. decembra 2020, prezentácia na konferencii Farmakoekonomika a lieková politika XL., Ročník 17, téma "ICER/QALY ukazovateľ: postavenie u nás a v EU, kombinácia regulačných mechanizmov - prínosy a limity a Priame a nepriame náklady na manažment pacientov s DM na Slovensku"

25. novembra 2020 Rádio Slovensko, téma Ako vznikajú vakcíny?

20. novembra 2020 prednáška na Štvrtej celoslovenskej pacientskej konferencii AOPP na tému "Bezpečnosť pacienta z pohľadu farmaceutického priemyslu"

19. novembra 2020 denník Plus jedeň deň, článok Lekárka, ktorá pracuje s vakcínami, otvorene: Zaočkovať sa musia aspoň dve tretiny Slovákov!

3. novembra 2020 prednáška na konferencii Farmakon SR 2020, téma "Problematika liekovej politiky z pohľadu AIFP"

2. novembra 2020 AIFP blog Zdravotníctvo potrebuje aspoň o 200 miliónov viac na lieky a nové terapie

6. októbra 2020 účasť v panelovej diskusii Healthcare Summit 2020, téma "Lieková politika"

30. septembra 2020 prednáška na seminári Výzvy Market Access 2020/2, téma "Princípy liekovej politiky na Slovensku z pohľadu originálneho priemyslu."

26. septembra 2020 účasť na konferencii VII. Zoborské lekárnicke dni, téma "Ako COVID-19 zmenil zdravotnícvo - pohľad inovatívneho priemyslu"

11. septembra 2020 prednáška na konferencii 30. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, téma "Priame a nepriame náklady na manažment pacientov s DM na Slovensku"

august 2020 časopis Lekárnik č. 8, ročník XXV., komentár na tému telemedicíny ako jeden zo spôsobov manažmentu pacienta 

júl 2020 časopis Medium č. 4_2020, článok "Na Slovensku je dostupná iba necelá štvrtina liekov na rakovinu, ktoré odporúčajú európski odborníci."

30. júna 2020 prednáška na seminári Výzvy Market Access 2020/1, téma "Revízia úhrad – história, význam a dopady"

3. júna 2020, prezentácia na konferencii Farmakoekonomika a lieková politika XXXIX., ročník 16, téma "Lieková politika a jej perspektívy z pohľadu AIFP"

27. mája 2020 Ranné správy RTVS, cca 11 min

2. mája 2020 Mimoriadne správy RTVS, cca 8 min

29. apríla 2020 Ranné správy RTVS, cca 24 min 

apríl 2020 časopis Medium č. 2_2020, článok "Budúcnosť očkovania na Slovensku."

19. februára 2020 AIFP blog Slováci si zaslúžia rovnaký prístup k liekom ako inde v Európe

18. februára 2020 článok Účinný liek na koronavírus? Hľadanie nejde urýchliť, tvrdí šéfka skupiny klinického skúšania

február 2020 časopis Medium č. 1_2020, článok "Slovensko má chybné dáta
o výdavkoch na lieky."

6. februára 2020 wenoviny, článok Odborníci si pripravili rady pre nového ministra zdravotníctva, odporúčajú zamerať sa aj na inovácie

27. januára 2020 webnoviny, článok Hráči v zdravotníctve sa zjednotili a vypracovali odporúčania pre politikov

21. januára 2020 AIFP blog Slovensko má chybné dáta o výdavkoch na lieky

január 2020 časopis ONKOLOGIA_1_2020, článok "Vplyv opatrení v cenotvorbe liekov na dostupnosť inovatívnej terapie"

2019

3. decembra 2019 webnoviny, článok Pri posudzovaní lieku sa podľa AIFP neprihliada na pacientov, ale na ekonomické kritériá

november 2019 Lekárnicke listy, článok o klinickom výskume na Slovensku.

29. januára 2019 webnoviny, článok Čo priniesie brexit?

2018

časopis Bedeker zdravia č. 3_2018, článok KLINICKÉ SKÚŠANIA NOVÝCH LIEKOV dostupnejšie aj pre pacientov na Slovensku 

2015

4. júna 2015 týždenník Zdravotnície noviny, článok Potrebujeme_vytvoriť_lepšie_podmienky

2014

29.októbra 2014, Universitatis Disputationes Interaktívna diskusia: Čo ťa nezabije, to Ťa posilní. Platí to aj v zdravotníctve?