AIFP externe

2021

19.-20. novembra 2021, konferencia AOPP prednáška na tému "Faktory vplývajúce na dostupnosť liekov pre pacientov na Slovensku." Program nájdete tu 

8.-9. novembra 2021, séria prednášok na workshope "Kurz pre tímy klinických skúšaní v zdravotníckom zariadení", organizovanom Inštitútom výskumu a vývoja MZ SR. Celý program nájdete tu 

14. októbra 2021 účasť na konferencii Americkej obchodnej komory Dôležitosť inovácií v slovenskom zdravotníctve

12. októbra 2021 prednáška na seminári Market Access na tému Potreba dofinancovania liekového rozpočtu na Slovensku v medzinárodnom porovnaní

8. októbra 2021 prednáška na konferencii Bratislavské onkologické dni, LVIII ročník, téma (ne)dostupnosti inovatívnej onkologickej liečby "Najkvalitnejšie lieky v onkológii na Slovensku chýbajú"

október 2021 časpis Onkológia, číslo 4, ročník XVI, téma Najkvalitnejšie lieky v onkológii na Slovensku chýbajú 

6. októbra 2021 účasť v diskusnom paneli HealthCare Summit 2021, téma Lieky na liekovú politiku

1. októbra 2021 účasť v diskusnom paneli na konferencii GLOBSEC, téma Inequalities in Cancer Care in CEE

september 2021 časpis Sestra, číslo 9-10/2021, článok Bude inovatívna onkologická liečba dostupná aj pre našich pacientov?

september 2021 časpis Lekárnik, ročník XXVI., téma Svetový deň lekárnikov

23. septembra 2021 účasť na konferencii Zdravotníckych novín Slovenské zdravotníctvo 2021

23. septembra 2021 prezentácia na medzinárodnej konferencii INOVATIVNÍ LÉČBA A BIOSIMILARS ČR & SR 2021, téma Centrová starostlivosť a inovatívne lieky v SR/EU

9. septembra 2021 účasť na okrúhlom stole Britskej ambasády, téma Building a more innovative and resilient post-pandemic healthcare 

3. seprembra 2021 9. ČS KONFERENCII KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE - "KF 2021 - Výzvy a perspektívy", témy Pohľad AIFP a Pohľad výrobcov

august 2021 časopis Lekárnicke listy č. 07-08/2021, téma Očkovanie v lekárňach ako neoddeliteľná súčasť dobre fungujúcej stratégie očkovania

júl 2021 časopis Lung Cancer News č. 1, ročník 6, článok Slovenskí onkologickí pacienti sú stále bez inovatívnej liečby

júl 2021 časopis Lekárnik č. 6, ročník XXVI., článok AIFP plne podporuje umožnenie očkovania dospelej populácie u poskytovateľov lekárenskej starostlivosti   

júl 2021 časopis Bedeker zdravia č. 3/2021, články Vakcínami proti zabijakom a Najväčší objav preventívnej medicíny

15. júna 2021 účasť na konferencii GLOBSEC CEE beating cancer

27. mája 2021 týždenník Zdravotnícke noviny, článok Aká je budúcnosť očkovania na Slovensku?

27. mája 2021 medzinárodná konferencia Vizionári v zdravotníctve, téma onkológia.

21. mája 2021 webnoviny, článok Sme najhorší v Európskej únii, onkologickým pacientom chýbajú lieky aj prístup k odborníkom. Rezort má plán

20. mája 2021 výsledky našej analýzy odozneli aj na TA3 v relácii Tak takto? na tému Nedostupná inovatívna onkoliečba 

19. mája 2021 výsledky našej analýzy uverejnil na svojom facebooku aj analytik M. Smatana - Chýbajú nám onkologické lieky s najvyšším prínosom

11. mája 2021 vyjadrenie pre RTVS k projektu HERA.

máj 2021 časopis Lekárnik č. 5, ročník XXVI., článok Prekročí starostlivosť o slovenského pacienta európsky prah? 

22. apríla 2021 účasť na konferencii GLOBSEC, COVID-19 - FROM CONFIDENCE TO CONVENIENCE, WHAT ARE THE WAYS FORWARD? 

20. apríla 2021 Round Table pri príležitosti Svetového a európskeho imunizačného týždňa, téma Budúcnosť očkovania

14. apríla 2021 prednáška na seminári Market Access, téma Vývoj liekovej politiky na Slovensku z pohľadu originálneho priemyslu a vývoj dostupnosti onkologickej liečby

7. apríla 2021 Rádio Slovensko, téma Vstup nových onkologických liekov na náš trh

apríl 2021 časopis Medical practice č. 2, ročník XVI., článok Diskusia o očkovaní rizikových skupín

apríl 2021 časopis Lekárnik č. 4, ročník XXVI., článok Polemika k telemedicíne 

marec - apríl 2021 časopis Sestra, článok Prekročí starostlivosť o slovenského pacienta európsky prah?

23. marca 2021 webinár, téma JE OČKOVANIE NAOZAJ PRE VŠETKÝCH? Diskusia o očkovaní rizikových skupín: diabetes

18. marca 2021 medzinárodná konferencia Vizionári, téma Je vakcinácia kľúčom, ktorý otvorí dvere normálnemu životu?

18. marca 2021 konferencia Zdravotníckych novín, téma Očkovanie v hlavnej úlohe 

16. marca 2021 Rádio Slovensko, téma Posudzovanie vakcín Európskou liekovou agentúrou

11. marca 2021 týždenník Zdravotnícke noviny, článok Liečba rakoviny musí prekročiť prah 

1. marca 2021 AIFP blog V liečbe rakoviny na Slovensku nedokážeme prekročiť prah

25. februára 2021 týždenník Zdravotnícke noviny, článok Na vstup inovácií potrebujeme zmenu 

25. februára 2021 denník Hospodárske noviny, článok Prístup k novým liekom vyžaduje viacero zmien 

23. februára 2021 Rádio Slovensko, téma Povinné verzus nepovinné očkovanie

11. februára 2021 Round Table Zdravotníckych novín, téma Prahová hodnota v SK legislatíve

18. januára 2021 Rádio Slovensko, téma Očkovanie zmenilo svet

13. januára 2021 Rádio Slovensko, publicistická relácia Kontakty, téma Je očkovanie proti koronavirusu bezpečné?

január-február 2021 časopis Bedeker zdravia č. 6_2020, článok Pandémia priniesla nové výzvy 

Zborník Farmakoekonomika a lieková politika, Ročník 17, číslo 1, 2021 (konferencia z 2.12.2020) článok ICER/QALY ukazovateľ: postavenie u nás a v EU, kombinácia regulačných mechanizmov - prínosy a limity a Priame a nepriame náklady na manažment pacientov s DM na Slovensku

2020

21.decembra 2020 časopis Logistic Focus, článok Pri distribúcii vakcín bude nutná dôkladná spolupráca všetkých strán

14. decembra 2020 AIFP blog Vakcína proti COVID-19 nie je všeliek pre slovenské zdravotníctvo

7.-9. decembra 2020 účasť na konferencii ITAPA 2020, téma Digitálne zdravotníctvo - Dátové a inovatívne zdravotníctvo

25. novembra 2020 Rádio Slovensko, téma Ako vznikajú vakcíny?

20. novembra 2020 prednáška na Štvrtej celoslovenskej pacientskej konferencii AOPP na tému "Bezpečnosť pacienta z pohľadu
farmaceutického priemyslu"

19. novembra 2020 denník Plus jedeň deň, článok Lekárka, ktorá pracuje s vakcínami, otvorene: Zaočkovať sa musia aspoň dve tretiny Slovákov!

3. novembra 2020 prednáška na konferencii Farmakon SR 2020 akon SR 2020, téma Problematika liekovej politiky z pohľadu AIFP

2. novembra 2020 AIFP blog Zdravotníctvo potrebuje aspoň o 200 miliónov viac na lieky a nové terapie

6. októbra 2020 účasť v panelovej diskusii Healthcare Summit 2020, téma Lieková politika

30. septembra 2020 prednáška na seminári Market Access, téma Princípy liekovej politiky na Slovensku z pohľadu originálneho priemyslu.

26. septembra 2020 účasť na konferencii VII. Zoborské lekárnicke dni, téma Ako COVID-19 zmenil zdravotnícvo - pohľad inovatívneho priemyslu

11. septembra 2020 prednáška na konferencii 30. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, téma Priame a nepriame náklady na manažment pacientov s DM na Slovensku 

august 2020 časopis Lekárnik č. 8, ročník XXV., komentár na tému telemedicíny ako jeden zo spôsobov manažmentu pacienta 

júl 2020 časopis Medium č. 4_2020, článok "Na Slovensku je dostupná iba necelá štvrtina liekov na rakovinu, ktoré odporúčajú európski odborníci."

30. júna 2021 prednáška na seminári Market Access, téma Revízia úhrad – história, význam a dopady

Zborník Farmakoekonomika a lieková politika, Ročník 16, číslo 2, 2020 téma (konferencia z 3.6.2020) Lieková politika a jej perspektívy z pohľadu AIFP

27. mája 2020 Ranné správy RTVS, cca 11 min

2. mája 2020 Mimoriadne správy RTVS, cca 8 min

29. apríla 2020 Ranné správy RTVS, cca 24 min 

apríl 2020 časopis Medium č. 2_2020, článok "Budúcnosť očkovania na Slovensku."

19. februára 2020 AIFP blog Slováci si zaslúžia rovnaký prístup k liekom ako inde v Európe

18. februára 2020 článok Účinný liek na koronavírus? Hľadanie nejde urýchliť, tvrdí šéfka skupiny klinického skúšania

február 2020 časopis Medium č. 1_2020, článok "Slovensko má chybné dáta
o výdavkoch na lieky."

6. februára 2020 wenoviny, článok Odborníci si pripravili rady pre nového ministra zdravotníctva, odporúčajú zamerať sa aj na inovácie

27. januára 2020 webnoviny, článok Hráči v zdravotníctve sa zjednotili a vypracovali odporúčania pre politikov

21. januára 2020 AIFP blog Slovensko má chybné dáta o výdavkoch na lieky

január 2020 časopis ONKOLOGIA_1_2020, článok "Vplyv opatrení v cenotvorbe liekov na dostupnosť inovatívnej terapie"

2019

3. decembra 2019 webnoviny, článok Pri posudzovaní lieku sa podľa AIFP neprihliada na pacientov, ale na ekonomické kritériá

november 2019 Lekárnicke listy, článok o klinickom výskume na Slovensku.

29. januára 2019 webnoviny, článok Čo priniesie brexit?

2018

časopis Bedeker zdravia č. 3_2018, článok KLINICKÉ SKÚŠANIA NOVÝCH LIEKOV dostupnejšie aj pre pacientov na Slovensku 

2015

4. júna 2015 týždenník Zdravotnície noviny, článok Potrebujeme_vytvoriť_lepšie_podmienky