Kto sme

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) vznikla v novembri 2013 ako nástupnícka asociácia po zániku Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS).

Našim cieľom je:

  • Byť partnerom vo všetkých oblastiach zdravotníckeho systému
  • Pomáhať slovenským pacientom
  • Presadzovať transparentnosť, férovosť a efektivitu
  • Ponúkať odborné kapacity pre všetkých, ktorí pracujú v zdravotníckej oblasti
  • Podporovať vzdelávanie
  • Zvyšovať kvalitu nášho zdravotníctva
  • Informovať o hodnotách, ktoré prinášame nielen ako výrobcovia nových originálnych liečiv, ale aj ako významný prvok slovenského hospodárstva

Sme členmi European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

Sme členmi Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu.

ZCHFP

Sme zakladajúcimi členmi Slovenskej organizácie pre overovanie liekov