Projekty a kampane

V uplynulých rokoch AIFP v kooperácii s lokálnymi aj zahraničnými partnermi pripravila niekoľko projektov a kampaní, ktoré naplnili strategické piliere asociácie ako sú dostupnosť inovatívnych liekov pre pacientov, etickú a transparentnú spoluprácu a partnerstvo s odborníkmi a pacientami.