Hodnota inovácií v medicíne

Hodnota inovatívneho farmaceutického odvetvia je obrovská, ale nespočíva iba v celosvetovo najväčšej vedecko–výskumnej základni. Inovatívne farmaceutické spoločnosti prinášajú národným ekonomikám ďalšie benefity. Zamestnávajú množstvo vysokokvalifikovaných ľudí, investujú do výskumu a vývoja a významne podporujú zdravotnícke systémy.

Inovatívne lieky zachraňujú

Inovatívne lieky posúvajú hranice možností boja s chorobami. Zachraňujú, predlžujú a zlepšujú životy ľudí. Inovácie nemôžu prichádzať bez odborného výskumu a vývoja.

Do vývoja investujeme viac

Inovatívne farmaceuticé spoločnosti investujú do výskumu a vývoja niekoľkonásobne viac zdrojov ako iné priemyselné odvetvia.

Bez investícií nie je pokrok

Nové terapie prinášajú ľuďom dlhší a lepší život. Investície do inovácií v medicíne majú zásadný vplyv aj na kvalitu života.

 

Zdroj: https://www.efpia.eu/