Médiá a verejnosť

Uvedomenie si potenciálu reformy HTA

Uvedomenie si potenciálu reformy HTA

Brusel, 8.5.2024 - Nariadenie o HTA malo za cieľ zefektívniť spôsob hodnotenia hodnoty liekov. Nadmerným ...

Čítať viac
Silné duševné vlastníctvo je rozhodujúce pre konkurenčnú výhodu

Silné duševné vlastníctvo je rozhodujúce pre konkurenčnú výhodu

Brusel 24.4.2024 by NATHALIE MOLL, DIRECTOR GENERAL, EFPIA #WorldIPDay

Čítať viac
PREČO JE DÔVERA V OČKOVANIE V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE NIŽŠIA?

PREČO JE DÔVERA V OČKOVANIE V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE NIŽŠIA?

Brusel, 4.2.2024 - Nová správa skúma, ako si vybudovať dôveru a zvýšiť zaočkovanosť

Čítať viac
Investing in Health – A Call to Action - Manifesto for a Healthier Europe

Investing in Health – A Call to Action - Manifesto for a Healthier Europe

Brussels, January 2024 - call on the health ministers of OECD countries to make a clear statement on the need ...

Čítať viac
Pozícia AIFP ku kľúčovým bodom reformy farmaceutickej legislatívy Európskej únie

Pozícia AIFP ku kľúčovým bodom reformy farmaceutickej legislatívy Európskej únie

Bratislava, 21.11.2023 - Dňa 26. apríla 2023 Európska komisia uverejnila reformu farmaceutickej ...

Čítať viac
Ochrana regulačných dát (regulatory data protection)

Ochrana regulačných dát (regulatory data protection)

Bratislava, 21.11.2023 - Odstránenie rozdielov v investíciách do výskumu a vývoja medzi Európou a ...

Čítať viac
Úloha očkovania v boji proti antimikrobiálnej rezistencii

Úloha očkovania v boji proti antimikrobiálnej rezistencii

Brusel, 16.11.2023 - European Antibiotics Awareness Day & World AMR Awareness Week

Čítať viac
20. máj 2023 Medzinárodný deň klinického skúšania

20. máj 2023 Medzinárodný deň klinického skúšania

Bratislava, 20.5.2023 - Klinický výskum na slovensku priniesol dodatočných skoro 24 miliónov eur do ...

Čítať viac
Naštartovala sa očakávaná zmena v dostupnosti moderných liekov?

Naštartovala sa očakávaná zmena v dostupnosti moderných liekov?

Bratislava, 16.5.2023 - Analýza dostupnosti onkoliečby za rok 2022 ukazuje mierne zlepšenie

Čítať viac
Napriek pozitívnym zmenám má Slovensko s dostupnosťou  onkologických liekov stále problém

Napriek pozitívnym zmenám má Slovensko s dostupnosťou onkologických liekov stále problém

Bratislava, 16.5.2023 - Analýza dostupnosti onkoliečby za rok 2022 ukazuje mierne zlepšenie

Čítať viac