Naše projekty

Etický kódex
AIFP

Test znalosti Etického kódexu, ukončený certifikátom.

Viac informácií

Učíme
na univerzitách

O liečbe budúcnosti sa dozvedia vysokoškoláci z farmaceutickej a lekárskej fakulty.

Viac informácií

Hodnota klinického
skúšania liekov – prieskum

Klinické skúšanie na Slovensku: fakt alebo fikcia?

Viac informácií

#Máme
na viac

Chceme modernú medicínu a inovácie v slovenskom zdravotníctve.

Viac informácií

EUPATI
Slovensko

Široká škála prednášok pripravených na mieru pre potreby pacientskych organizácií.

Viac informácií

Online poradňa klinického skúšania liekov

Bezplatná poradňa pre pacientov. Získajte informácie o klinických skúšaniach v SR.

Viac informácií

#Nevzdáme
to!

Kampaň o budúcnosti liečby v Európe.

Viac informácií

Capacity building program

Vzdelávacie workshopy pre pacientov.

Viac informácií

PoKroku

Budúcnosť medicíny začina dnes (imunoterapia a génová terapia).

Viac informácií

Inovácie v diagnostike a liečbe

Naše prípadové štúdie.

Viac informácií