Učíme na univerzitách

Budúci farmaceuti a lekári dostanú viac informácií o inovatívnej liečbe

Bratislava 28. mája 2018

Študenti potrebujú väčšie prepojenie s praxou. Zhodli sa na tom zástupcovia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave aj Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. V spolupráci s Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu preto ponúkajú študentom povinno-voliteľný predmet "Inovatívne lieky vo farmakoterapii". Priekopníkom nového prístupu vo výučbe bola Farmaceutická fakulta, ktorá sa do projektu pustila už v roku 2018. Vďaka veľkému záujmu si študenti aj nasledujúce semestre môžu vypočuť prednášky od renomovaných odborníkov z praxe.

Záujem z roka na rok rastie

Európska federácia farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) spustila v členských krajinách projekt, ktorý má predstaviť odbornej aj laickej verejnosti pokroky v liečbe pacientov. Súčasťou projektu na Slovensku je tiež predmet Inovatívne lieky vo farmakoterapii na slovenských univerzitách. Vďaka spolupráci AIFP s Katedrou farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK bol predmet súčasťou výučby už v školskom roku 2017/2018. Na základe pozitívnej spätnej väzby sa vedenie fakulty rozhodlo predmet ponúknuť študentom aj v nasledujúcich semestroch. „Študentov, ktorí majú o predmet záujem, z roka na rok pribúda. Keďže ide o mladých ľudí, naklonených pokroku, myslím si, že už len samotné slovo „inovatívny“ pre nich znie atraktívne. Dovolím si tvrdiť, že čísla prihlásených študentov budú v ďalších rokoch naďalej stúpať,“ konštatuje dekan fakulty Ján Klimas, ktorý je zároveň garantom predmetu na Univerzite Komenského.

 

Výučba o inováciách mieri aj do ďalších škôl 

Predmet o budúcnosti liečby, ktorý je zatiaľ jediný svojho druhu na Slovensku, bol v roku 2018 výhradne doménou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. V nasledujúcom roku sa výučba realizovala aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. „Štandardné a inovatívne diagnosticko-liečebné postupy boli aj v minulosti súčasťou výuky našich študentov. Projekt „Inovatívne lieky v medicíne“ ponúka aktuálnu, koncentrovanú  podobu a prezentáciu výsledkov vedeckého výskumu  v oblasti liečby závažných chorôb ako aj  skúsenosť s implementáciou inovatívnych liečebných postupov do reálnej klinickej praxe. Kontakt študentov so skúsenými profesionálmi z praxe je pre nich nenahraditeľnou skúsenosťou. Projekt je otvorený nielen pre študentov, ale všetkým záujemcom o vzdelávanie v oblasti zdravotníctva, pacientov nevynímajúc,“ skonštatoval garant predmetu na SZU, prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc..

Prepájanie praxe a vzdelávania

Na predmete sa študenti stretnú s renomovanými vedcami, výskumníkmi, farmaceutmi či lekármi. Rozoberajú najnovšie míľniky v inovatívnej liečbe a vedecké poznatky o boji so závažnými ochoreniami.

Práve v zdieľaní praktických znalostí vidí profesor Ján Klimas najväčšiu pridanú hodnotu predmetu: „Zo všetkých strán počúvame, ako by sme mali prepájať prax a vzdelávanie. Priviesť popredných odborníkov do školských učební je jedna z najlepších ciest, ako to urobiť,“ hovorí a dopĺňa: „Ak študenti získajú najaktuálnejšie informácie podané zaujímavou formou, môžu ich zaujať natoľko, že sa v otázke budú sami vzdelávať aj mimo školských lavíc. Zdravotníctvo tak získa expertov, ktorí majú dostatok vedomostí a veciam rozumejú v správnych súvislostiach.“

Študenti oceňujú diskusiu aj novú perspektívu

Predmet o inováciách vo farmakoterapii má pozitívne ohlasy aj zo strany študentov: „Najviac sa mi páči kontakt s ľuďmi z praxe. Nie je to len o teórii, môžeme sa rozprávať s profesionálmi, ktorí s inováciami reálne pracujú. Dozvedela som sa veci, ktoré mi dali úplne nový pohľad na realitu v zdravotníctve,“ hovorí Yvetta Kajanová, študentka 5. ročníka na Katedre farmakológie a toxikológie.

 

Jej spolužiaka Jána Štubniaka zasa najviac zaujala možnosť rozprávať sa s odborníkmi o ich skúsenostiach a získavať medzi nimi kontakty: „V závere hodiny nové poznatky vždy konzultujeme. Rozhovory so skúsenými odborníkmi mi dodávajú chuť, aby som sa o tému zaujímal viac. Navyše, veľkou výhodou je, že teraz už poznáme profesionálov, na ktorých sa neskôr budeme môcť obrátiť.“

 

Časová os projektu

Súčasnosť

Odštartovanie nultého ročníka povinno-voliteľného predmetu na LF UK Martin

Sylaby prednášok JLF 2019

Podpísané Memorandum o spolupráci medzi SZU a AIFP

Budúci farmaceuti aj lekári chcú viac informácií o inovatívnej liečbe

viac infomácií

Podpísané Memorandum o spolupráci medzi FaF UK a AIFP

Predstavenie predmetu SZU Bratislava - predment bude súčasťou vzdelávania od letného semestra 2019

Predstavenie predmetu LF UK Martin – predment bude súčasťou vzdelávania od zimného semestra 2019

Študenti neskrývali nadšenie z nového predmetu o liečbe budúcnosti!

viac infomácií

Predstavenie predmetu LF UPJS Košice

Novinka školského roka: O liečbe budúcnosti sa učia aj slovenskí vysokoškoláci

viac infomácií

Schválenie nového predmetu štúdia Akademickým senátom FaF UK na letný semester 2018