Naše analýzy

Pozrite si výsledky analýz na vybrané oblasti dostupnosti inovatívnych liekov na Slovensku. Analýzy sú výsledkom práce členov našej asociácie, prípadne spolupráce s renovovanými agentúrami.