Etická komisia

 

 

Externí členovia

Predseda Etickej komisie a zástupca Farmaceutickej alebo Lekárskej Fakulty UK

Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Lekárska fakulta UK  Bratislava

 

lekár s aktívnou ambulantnou alebo nemocničnou praxou

MUDr. Ján Šuba, MPH

psychiater, DFNsP, Bratislava

 

zástupca pacientských organizácií

Mgr. Igor Chamilla

Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP)

 

právnik

JUDr. Marko Polakovič

Polakovič & Partners

 

 

 

Interní členovia

predseda pracovnej skupiny AIFP „Ethics & Way of Working“

MUDr. Miroslav Lednár

Health & Value Director

Pfizer

člen pracovnej skupiny AIFP „Ethics & Way of Working“

RNDr. Milada Brabcová, MBA

Compliance Director Czech Republic, Poland, Slovak Republic

ELI LILLY ČR, s.r.o

člen pracovnej skupiny AIFP „Ethics & Way of Working“

MUDr. Tamara Milly, MBA

Medical Director/Medicínska riaditeľka sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o 

riaditeľka sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o

člen pracovnej skupiny AIFP „Ethics & Way of Working“

Mgr. Ján Popluhár

Compliance Officer Czech & Slovak Republics

Janssen/Johnson & Johnson s.r.o.

 

 

Adresa na zasielanie podnetov:

AIFP
Prievozská 4
821 09 Bratislava
Tel.číslo: +421 903 220 611

Kontaktný email: info@aifp.sk