Etická komisia

 

 

Externí členovia

Predseda Etickej komisie a zástupca Farmaceutickej alebo Lekárskej Fakulty UK

Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Lekárska fakulta UK  Bratislava

 

lekár s aktívnou ambulantnou alebo nemocničnou praxou

MUDr. Štefan Laššan, PhD

Klinika pneumológie a ftizeológie I. SZU a UNB, Bratislava

 

zástupca pacientských organizácií

PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD.

Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP)

 

právnik

JUDr. Marko Polakovič

Polakovič & Partners

 

 

 

Interní členovia

predseda pracovnej skupiny AIFP „Ethics & Way of Working“

MUDr. Miroslav Lednár

Health & Value Director

Pfizer LUXEMBOURG SARL, o.z. 

členka pracovnej skupiny AIFP „Ethics & Way of Working“

PharmDr. Katarína Dzielavová

Quality and Governance Manager

Biogen Slovakia s.r.o.

členka pracovnej skupiny AIFP „Ethics & Way of Working“

Ing. Katarína Koršepová

Compliance Manager & Data Privacy Officer Slovakia

Amgen Slovakia s.r.o.

člen pracovnej skupiny AIFP „Ethics & Way of Working“

Mgr. Juraj Varga

Head of Ethics and Compliance Czech Republic and Slovakia

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

 

 

Adresa na zasielanie podnetov:

AIFP
Prievozská 4
821 09 Bratislava
Tel.číslo: +421 918 18 12 18

Kontaktný email: info@aifp.sk