Online poradňa klinického skúšania liekov

Bezplatná online poradňa klinického skúšania Vám pomôže zistiť, či sú v Slovenskej republike evidované klinické skúšania zamerané na Vami hľadané ochorenie.

Poradňa v žiadnom prípade nie je náhradou odborných rád lekára a slúži len na doplnenie informácií. 

Zároveň privítame akýkoľvek Váš podnet na zlepšenie.

Prosím, vyplňte nižšie uvedený dotazník.

   


Disclaimer

  • Informácie uvádzané na tejto web stránke slúžia výlučne ako informačný zdroj a nenahrádzajú poskytovanie zdravotnej starostlivosti ani poskytovanie inej odbornej pomoci, najmä nenahrádzajú konzultácie s lekármi alebo inými zdravotníckymi pracovníkmi. Prípadné nejasnosti, zdravotné problémy a komplikácie je potrebné konzultovať s Vaším všeobecným lekárom alebo odborným lekárom. Prevádzkovateľ web stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie zdravia alebo ujmu na zdraví.
  • Prevádzkovateľ tejto web stránky upozorňuje, že výpočet prebiehajúcich klinických skúšaní nemusí byť kompletný. Zoznam povolených klinických skúšaní je možné vyhľadať na oficiálnych web stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a ďalších medzinárodných internetových portáloch.
  • Prevádzkovateľ tejto web stránky nemôže vzhľadom na obmedzené množstvo informácií garantovať zaradenie do príslušných klinických skúšaní a nezodpovedá ani za prípadné zaradenie alebo nezaradenie do klinického skúšania.
  • Prevádzkovateľ tejto web stránky nezodpovedá za trvalosť obsahu tejto web stránky a ani za jej prípadnú nedostupnosť. Informácie uvádzané na tejto web stránke môžu byť kedykoľvek zmenené, odstránené alebo úplne zneprístupnené.
  • Zakliknutím príslušného políčka udeľuje návštevník tejto web stránky svoj vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný, jednoznačný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré poskytne v príslušných formulároch na tejto web stránke, a to v rozsahu, ktorý uvádzajú tieto Podmienky spracúvania osobných údajov