Inovácie v medicíne

Inovatívne lieky neustále posúvajú hranice možností boja s chorobami. Zachraňujú, predlžujú a zlepšujú životy ľudí. Inovácie nemôžu prichádzať bez odborného výskumu a vývoja.

Inovatívne farmaceutické spoločnosti združené v AIFP investujú do výskumu a vývoja niekoľkonásobne viac zdrojov ako iné priemyselné odvetvia. A stoja tak na samom začiatku procesu, ktorý prináša nové lieky a zdravotné technológie.

Bez inovatívneho farmaceutického odvetvia by sa výskum a vývoj zastavil, neprichádzali by nové lieky a zastavil by sa tak aj celý proces boja s chorobami, ktorý už oddávna prináša ľuďom prospech a nádej na lepší a kvalitnejší život.