Hlásenie nežiaducich účinkov

Sledovanie nového lieku, ktorý sa už dostal do lekární, ku lekárom a pacientom nekončí s klinickým skúšaním. Minimálne 5 rokov je liek sledovaný aj v terapeutickej praxi.

Lekári pravidelne posielajú regulačným a kontrolným orgánom hlásenia o účinkoch a prípadných vedľajších účinkoch nového lieku a svoj nový liek je povinný sledovať aj výrobca.

Táto, takzvaná FÁZA 4, sa považuje za definitívny a dlhodobý dôkaz účinnosti a bezpečnosti lieku. 

V tejto fáze treba brať do úvahy aj množstvo nepredpokladaných vplyvov, ktoré sú v klinických skúškach eliminované, ako napríklad nesprávne dávkovanie (pacient nie je pozorný), nesprávne kombinovanie liekov a všeobecne nepozornosť (najmä na strane pacienta). Tieto faktory je potrebné odfiltrovať, pretože môžu priniesť skreslenie výsledku.

Mohlo by Vás zaujímať

20. máj Medzinárodný deň klinického skúšania

20. máj Medzinárodný deň klinického skúšania

Pri tejto príležitosti sme pripravili sériu podcastov, kde sa pozrieme na úlohu lekárov, informovaného súhlasu a zdravotnej dokumentácie v klinickom skúšaní.

Čítať viac
SLOVENSKO MÁ POTENCIÁL STAŤ SA ATRAKTÍVNOU KRAJINOU PRE KLINICKÝ VÝSKUM

SLOVENSKO MÁ POTENCIÁL STAŤ SA ATRAKTÍVNOU KRAJINOU PRE KLINICKÝ VÝSKUM

Bratislava, 21. máj 2020 – Do klinického výskumu na Slovensku investuje farmaceutický priemysel každý rok viac ako 34 miliónov EUR. Pandémia COVID-19 však ukázala, že existuje ešte väčší potenciál zatraktívniť Slovensko v tejto oblasti. Pri príležitosti Medzinárodného dňa klinických skúšaní diskutovali o budúcnosti klinického výskumu predstavitelia Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), Ministerstva zdravotníctva, Národnej rady, odborníci aj zástupcovia pacientov.

Čítať viac