Klinické skúšanie liekov

Klinické skúšanie na Slovensku:

Z každých 25 000 látok, ktoré začínajú v laboratóriu, sa iba 25 dostane do klinického testovania na ľuďoch. Na trh sa dostane len päť z nich a prostriedky investované do vývoja sa vrátia iba z jedného.                                                                      (Asociácia britského farmaceutického priemyslu)