Slovník pojmov

Zadávateľ

Názov spoločnosti, ktorá klinické skúšanie realizuje

Číslo protokolu

Identifikačné číslo zadávateľa daného klinického skúšania

EudraCT number

Evrópske identifikačné číslo daného klinického skúšania

Subjekt hodnotenia

Pacient alebo zdravý dobrovoľník zaradený do klinického skúšania

Double blind

Dvojito zaslepené (ani skúšajúci, ani subjekt hodnotenia nevie akú liečbu dostáva)

Randomizácia

Náhodné priradenie subjektu skúšania k liečbe

Multicentrické klinické skúšanie

Štúdie prebiehajúce podľa jedného protokolu na viacerých centrách (môže prebiehať v SR aj mimo našej republiky) a je vykonávaná viacerými skúšajúcimi

Placebo

Liek bez účinnej látky MEK = Etická komisia pre multicentrické klinické skúšania

 
Slovník klinických štúdií
 

Mohlo by Vás zaujímať

20. máj Medzinárodný deň klinického skúšania

20. máj Medzinárodný deň klinického skúšania

Pri tejto príležitosti sme pripravili sériu podcastov, kde sa pozrieme na úlohu lekárov, informovaného súhlasu a zdravotnej dokumentácie v klinickom skúšaní.

Čítať viac