Hodnota klinického skúšania liekov - prieskum údajov za rok 2021

 

Tento prieskum boli realizovaný v rámci členských spoločností AIFP.

Zber dát prebiehal v roku 2022 a zbierané boli dáta za rok 2021.

Metodológia spracovania a interpretácie dát bola konzistentná s metodológiou použitou v Českej republike a iných krajinách EÚ a zozbierané anonymizované údaje boli analyzované a nezávisle vyhodnotené Lekárskou Fakultou UPJŠ v Košiciach.

V prieskume sme sa sústredili na: 

  • Celkové R&D investície
  • Počet pacientov zapojených do klinických štúdií
  • Celkový počet vykonaných štúdií
  • Porovnanie SR a ČR

Dotazníkového prieskum sa zúčastnilo 12 členských spoločností AIFP, ktoré aktívne realizujú klinické skúšania na Slovensku.

firmy 2021

Investícia viac ako 23,7 mil. Eur.

Do klinického skúšania investoval farmaceutický priemysel na Slovensku presne 23 733 664 EUR. Pre porovnanie v rokoch 2018 a 2016 to bolo viac ako 34 mil. EUR - viac tu.

Na Slovensku sa uskutočnilo 162 klinických štúdií. Z nových terapií benefitovalo 3 903 pacientov, z toho 1 490 pribudlo len v roku 2021.

 

TO podla poctu CT 2021n TO podla poctu pacientov 2021n TO podla poctu VC 2021n 

 

  

 

Porovnanie výsledkov prieskumu v SR a ČR za rok 2021

Prieskumu sa na Slovensku zúčastnilo 12 z 26 členských spoločností, v Čechách to bolo 21 z 34 členov.

Do klinického skúšania investoval farmaceutický priemysel na Slovensku presne 23 733 664 EUR, v Čechách to bolo 102 417 625,27 EUR*. 

* Prepočet na EUR, v ČR uvádzaná suma 2,63 mld CZK

 

    SR_CR_pocet KS porovnanie 2021

SR_CR_pocet pacientov porovnanie 2021