Hodnota klinického skúšania liekov - prieskum údajov za rok 2021

 

Tento prieskum boli realizovaný v rámci členských spoločností AIFP.

Zber dát prebiehal v roku 2022 a zbierané boli dáta za rok 2021.

Metodológia spracovania a interpretácie dát bola konzistentná s metodológiou použitou v Českej republike a iných krajinách EÚ a zozbierané anonymizované údaje boli analyzované a nezávisle vyhodnotené Lekárskou Fakultou UPJŠ v Košiciach.

V prieskume sme sa sústredili na: 

  • Celkové R&D investície
  • Počet pacientov zapojených do klinických štúdií
  • Celkový počet vykonaných štúdií
  • Porovnanie SR a ČR

Dotazníkového prieskum sa zúčastnilo 12 členských spoločností AIFP, ktoré aktívne realizujú klinické skúšania na Slovensku.

firmy 2021

Investícia viac ako 23,5 mil. Eur.

Do klinického skúšania investoval farmaceutický priemysel na Slovensku presne 23 543 664 EUR. Pre porovnanie v rokoch 2018 a 2016 to bolo viac ako 34 mil EUR - viac tu.

Na Slovensku uskutočnilo 210 klinických štúdií a z nových terapí benefitovalo 3 893 pacientov, z toho 1 490 pribudlo v roku 2021.

 

TO podla poctu CT 2021

 

TO podla poctu pacientov 2021

 

TO podla poctu VC 2021

 

Porovnanie výsledkov prieskumu v SR a ČR za rok 2021

SR_CR_INVEST 2021

SR_CR_pocet KS 2021

SR_CR_pocet KS porovnanie 2021

SR_CR_pocet pacientov porovnanie 2021