Klinické skúšania inovatívnych liekov a ich dopad na hospodárstvo SR - prieskum AIFP

Prieskum bol realizovaný v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou EY (Ernst&Young).

Zber dát prebiehal v roku 2017 a zbierané boli dáta za rok 2016 a opakovaný zber dát prebiehal v roku 2019 a zbierali sa dáta za rok 2018.
Metodológia spracovania a interpretácie dát bola konzistentná s metodológiou použitou v Českej republike a iných krajinách EÚ. Zozbierané údaje boli analyzované a nezávisle vyhodnotené spoločnosťou EY.

Anonymného dotazníkového prieskum sa v roku 2017 zúčastnilo 24 členských spoločností AIFP, ktoré aktívne realizujú klinické skúšania na Slovensku.
Snímka6

V roku 2019 sa anonymizovaného prieskumu zúčastnilo 19 členských spoločností AIFP.

Snímka (1)

Čo nás zaujímalo?

 • Celkové R&D investície
 • Počet pacientov zapojených do klinických štúdií
 • Celkový počet vykonaných štúdií
 • Porovnanie SR a ČR

 

Investícia viac ako 34 mil. Eur

Snímka 3

 

Počet klinických štúdií a počet zapojených pacientov  v rokoch 2016 a 2018

Snímka 2

 

Terapeutické oblasti – z pohľadu počtu pacientov

 • Najviac zapojených pacientov bolo v terapeutickej oblasti Diabetológia (2003 pacientov)
 • Kardiovaskulárne ochorenia klesli, ale stále je to dominantná TP (1726 pacientov)
 • Onkológia (608 pacientov)

 

Terapeutické oblasti – z pohľadu počtu skúšaní

 • Štvrtina vykonaných klinických skúšaní bola v roku 2018 zameraná na onkologické ochorenia
 • Kardiovaskulárne ochorenia klesli takmer o polovicu
 • Skúšaní zameraných na gastroentrológiu/hepatológiu sa vykonalo štvornásobne viac oproti r. 2016
 • Diabetologické skúšania narástli takmer o polovicu

V Čechách je zapojených takmer 3x viac pacientov

 

Viac klinických skúšaní na Slovensku

Našim cieľom je, aby na Slovensku prebehlo viac štúdií, napríklad v druhej fáze klinického skúšania, ktorá prináša medzinárodnú prestíž.

 

Prínos klinických skúšaní

Snímka 4

 

 

Mohlo by Vás zaujímať

DO KLINICKÉHO VÝSKUMU SA MINULÝ ROK INVESTOVALO VYŠE 34 MILIÓNOV EUR

DO KLINICKÉHO VÝSKUMU SA MINULÝ ROK INVESTOVALO VYŠE 34 MILIÓNOV EUR

Bratislava, 17. mája 2019 – Farmaceutický priemysel investuje do klinického výskumu aj na Slovensku. K pacientom sa tak dostáva nová účinná liečba, ku ktorej by inak nemali prístup. Hodnota investície za minulý rok predstavuje viac ako 34 miliónov eur. Do klinických skúšaní sa zapojilo takmer 7 000 pacientov – najviac v oblasti diabetológie. Najväčší počet samotných klinických skúšaní je v oblasti onkológie.

Čítať viac
PACIENTI ZISTIA, KTORÉ KLINICKÉ SKÚŠANIA SÚ DOSTUPNÉ NA SLOVENSKU

PACIENTI ZISTIA, KTORÉ KLINICKÉ SKÚŠANIA SÚ DOSTUPNÉ NA SLOVENSKU

Bratislava, 17. mája 2018 – Do klinických skúšaní sa ročne zapojí okolo 9 000 slovenských pacientov. Je to asi tretina v porovnaní so susednou Českou republikou. Pre mnohých pacientov je pritom účasť v klinickom skúšaní poslednou nádejou v boji s nevyliečiteľným ochorením. Dostať sa k informáciám o klinických skúšaniach na Slovensku bude pre pacientov jednoduchšie vďaka bezplatnej online poradni, ktorú zriadila pri príležitosti Svetového dňa klinických skúšaní, Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP). Projekt poradne spúšťa v spolupráci s Asociáciou na ochranu práv pacientov SR.

Čítať viac