Hodnota klinického skúšania liekov - prieskum

Klinické skúšania inovatívnych liekov a ich dopad na hospodárstvo SR.

Tieto prieskumy boli realizované v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou EY (Ernst&Young).

Zber dát prebiehal v roku 2017 a zbierané boli dáta za rok 2016 a opakovaný zber dát prebiehal v roku 2019 a zbierali sa dáta za rok 2018.


Metodológia spracovania a interpretácie dát bola konzistentná s metodológiou použitou v Českej republike a iných krajinách EÚ a zozbierané údaje boli analyzované a nezávisle vyhodnotené spoločnosťou EY.

Anonymného dotazníkového prieskum sa v roku 2017 zúčastnilo 24 členských spoločností AIFP, ktoré aktívne realizujú klinické skúšania na Slovensku.
Snímka6

V roku 2019 sa anonymizovaného prieskumu zúčastnilo 19 členských spoločností AIFP.

Snímka (1)

Čo nás zaujímalo?

 • Celkové R&D investície
 • Počet pacientov zapojených do klinických štúdií
 • Celkový počet vykonaných štúdií
 • Porovnanie SR a ČR

 

Investícia viac ako 34 mil. Eur

Snímka 3

 

Počet klinických štúdií a počet zapojených pacientov  v rokoch 2016 a 2018

Snímka 2

Terapeutické oblasti z pohľadu počtu zapojených pacientov

 • Najviac zapojených pacientov bolo v terapeutickej oblasti Diabetológia (2003 pacientov)
 • Kardiovaskulárne ochorenia klesli, ale stále je to dominantná terapeutická oblasť (1726 pacientov)
 • Onkológia (608 pacientov)

 

Terapeutické oblasti z pohľadu počtu skúšaní

 • Štvrtina vykonaných klinických skúšaní bola v roku 2018 zameraná na onkologické ochorenia
 • Kardiovaskulárne ochorenia klesli takmer o polovicu
 • Skúšaní zameraných na gastroentrológiu/hepatológiu sa vykonalo štvornásobne viac oproti r. 2016
 • Diabetologické skúšania narástli takmer o polovicu

 

V Čechách je zapojených takmer 3x viac pacientov

 

Viac klinických skúšaní na Slovensku

Našim cieľom je, aby na Slovensku prebiehalo viac štúdií, napríklad v druhej fáze klinického skúšania, ktorá prináša medzinárodnú prestíž.

 

Prínos klinických skúšaní 

Pre pacienta:

 • lepšia zdravotná starostlivosť
 • pravidelné a časté kontroly
 • liečba bez doplatkov
 • nová nádej na úspešnú liečbu
 • výsledky môžu byť prínosom pre ďalších pacientov po registrácii skúšaného lieku

 

Pre spoločnosť:

 • prístup k inovatívnej liečbe
 • zapojenie sa do medzinárodných projektov - prestíž
 • zahraničné investície do výskumu
 • úspora nákladov na liečbu a vyšetrenia
 • zvýšenie kvalifikácie lekárov
Mohlo by Vás zaujímať

JE OČKOVANIE NAOZAJ PRE VŠETKÝCH?

JE OČKOVANIE NAOZAJ PRE VŠETKÝCH?

Diskusia o očkovaní rizikových skupín (diabetes), online 23.3.2021 o 17:30 na FACEBOOK-u a YOUTUBE.

Čítať viac
Call to Action On Routine and Life-Course Immunization in the Context of the COVID-19 Pandemic

Call to Action On Routine and Life-Course Immunization in the Context of the COVID-19 Pandemic

Brussel, 8.2.2021 - A call to action for global, European and national stakeholders and governments to strengthen pandemic preparedness and responsiveness by taking a life- course immunization (LCI) approach which will expand access to vaccines, improve uptake, and ensure the optimal protection of all populations.

Čítať viac