Medici sú za rozšírenie povinného očkovania, ukázal prieskum

Bratislava, 02. mája 2019 - Napriek snahám odborníkov je vplyv konšpiračných médií a hoaxov proti očkovaniu stále zreteľný. O postojoch dnešných študentov medicíny ale verejnosť veľa nevie. Práve oni však budú v najbližších rokoch formovať diskusiu a vnímanie  prínosov očkovania pre spoločnosť. Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) preto v prvom kvartáli roka 2019 realizovala medzi študentami medicíny prieskum. Ten odhalil, že medici dnes podporujú rozšírenie balíka povinných očkovaní. Význam vidia aj v posilnení sankcií voči ľuďom, ktorí nedávajú svoje deti zaočkovať. Zároveň ale dodávajú, že  by sa tak nemalo diať bez zlepšenia informovanosti.

Povinné očkovanie by sa malo rozšíriť o HPV a TBC

Takmer všetci študenti medicíny, ktorý sa prieskumu zúčastnili (98 %), majú kladný postoj k povinnému očkovaniu. Považujú ho za nevyhnutné pre udržanie kolektívnej imunity v spoločnosti. Očkovanie je podľa ich názoru jediný účinný spôsob prevencie proti závažným ochoreniam. Naviac, zhruba dve tretiny oslovených medikov je za rozšírenie povinného očkovania aj o niektoré ďalšie ochorenia. Konkrétne o HPV, ktoré mnohí z nich považujú za prvú voľbu pre zaradenie do povinného očkovania, ďalej aj  meningokoky, pneumokoky a tuberkulózu (TBC).

Návrat tuberkulózy, časová a finančná náročnosť jej liečby prevyšujú podľa medikov argumenty o stopercentnej účinnosti vakcíny na toto ochorenie. Ako v tejto súvislosti viacerí dodali, rizikové skupiny ľudí by mali tiež zvážiť aplikáciu vakcín proti chrípke, ovčím kiahňam, hepatitíde A a kliešťovej encefalitíde. Na druhej strane medici v súčasnosti nevidia priestor na to, aby bola z očkovacieho kalendára niektorá z vakcín vyradená.

Budúci lekári súhlasia so zákazom prijatia neočkovaných detí do predškolských zariadení

Podľa názoru študentov medicíny je z dôvodu pretrvávajúcej kampane antivakcinačných hnutí nevyhnutné zachovať na Slovensku systém povinného očkovania a zároveň aj sankcionovať tých, ktorí ho odmietajú. Vzhľadom na viaceré epidémie osýpok, ktoré u nás v ostatných rokoch vypukli, nepovažujú dnešné nastavenie finančných postihov za funkčné. Preto sa prikláňajú k avizovanému zákazu prijatia neočkovaných detí do predškolských zariadení.

Opatrenie smerom k predškolskej dochádzke by sa však malo realizovať spolu so zlepšením informovania a spôsobu vzdelávania populácie o dôležitosti očkovania. Medici si uvedomujú, že kľúčom k úspešnej komunikácií prínosov očkovania je jednoduchý a zrozumiteľný jazyk. Ako však študenti medicíny zdôrazňujú, primárne by mali o očkovaní s pacientmi hovoriť ich lekári. Osobná komunikácia a individuálny prístup sú podľa nich, aj v dnešnej dobe internetu a sociálnych sietí, stále nenahraditeľné.

Komunikácia s budúcimi lekármi bude pokračovať

Prieskum realizovaný AIFP sa skladal z dvoch častí - z online prieskumu, ktorého sa zúčastnilo takmer 200 študentov 4. až 6. ročníka medicíny a fokusových skupín s medikmi všetkých štyroch slovenských lekárskych fakúlt. „Prieskum sme sa rozhodli realizovať, aby sme spoznali názory budúcich lekárov. Existujúce dáta totiž poukazujú na to, že práve lekár je stále kľúčovým zdrojom informácií pre ľudí,“ vysvetľuje zámer výkonná riaditeľka AIFP, Katarína Slezáková. „V spolupráci s medikmi chceme pokračovať aj ďalej. Budeme s nimi diskutovať o tom, ktoré z ich návrhov zlepšení vieme realizovať aj v praxi,“ uzatvára Slezáková.

KONTAKT PRE MÉDIÁ

Vladimíra Bunčáková,
SEESAME, s. r. o.,
buncakova@seesame.com,
+421 915 497 001


« Späť