Liečba rakoviny: Slovensko výrazne zaostáva za zvyškom regiónu

 

Väčšina moderných liekov na rakovinu nie je pre Slovákov bežne dostupná

Európska medicínska agentúra (EMA) zaregistrovala od roku 2011 celkovo 75 inovatívnych liekov na onkologické ochorenia. K najvyššiemu počtu prelomových inovácií v liečbe došlo v rokoch 2016 - 2018.  Len za tieto dva roky bolo v Európe registrovaných až 24 nových liekov, ktoré doteraz neboli na Slovensku kategorizované. Zo 75 liekov registrovaných EMA je na Slovensku štandardne hradených z verejného zdravotného poistenia iba 26. Až 65% moderných onkologických liekov tak nie je bežne dostupných pre slovenských pacientov.

V roku 2011 bol schválený nový zákon o liekoch, ktorý výrazne obmedzil dostupnosť inovatívnej liečby pre onkologických pacientov. Z 26 liekov, ktoré sa dostali do štandardnej úhrady z verejného zdravotného poistenia po roku 2011, bolo až 16 zaradených podľa legislatívy účinnej v roku 2018.

V roku 2018 sa zmenil zákon, ktorý upravil kritéria pre úhradu liekov na liečbu ochorení s výskytom nižším ako 1:50 000 ľudí v populácií, teda takých, kde je na Slovensku menej ako 108 pacientov. Od januára 2019 sa však toto opatrenie v zákone zmenilo. Možnosť pre štandardnú úhradu novej liečby sa tak opäť obmedzila.

 

Viac sa dočítate v analýze: (ONKO infografika_AIFP )


« Späť