Liečba rakoviny: Slovensko výrazne zaostáva za zvyškom regiónu

Slovenská ekonomika je jednou z najrýchlejšie rastúcich v celom regióne. Ak však človek ochorie na rakovinu, jeho šanca dostať moderné inovatívne lieky je v porovnaní s okolitými štátmi obmedzená.

Väčšina moderných liekov na rakovinu nie je pre Slovákov bežne dostupná

Európska medicínska agentúra (EMA) zaregistrovala od roku 2011 celkovo 75 inovatívnych liekov na onkologické ochorenia. K najvyššiemu počtu prelomových inovácií v liečbe došlo v rokoch 2016 - 2018.  Len za tieto dva roky bolo v Európe registrovaných až 24 nových liekov, ktoré doteraz neboli na Slovensku kategorizované. Zo 75 liekov registrovaných EMA je na Slovensku štandardne hradených z verejného zdravotného poistenia iba 26. Až 65% moderných onkologických liekov tak nie je bežne dostupných pre slovenských pacientov.

V roku 2011 bol schválený nový zákon o liekoch, ktorý výrazne obmedzil dostupnosť inovatívnej liečby pre onkologických pacientov. Z 26 liekov, ktoré sa dostali do štandardnej úhrady z verejného zdravotného poistenia po roku 2011, bolo až 16 zaradených podľa legislatívy účinnej v roku 2018.

V roku 2018 sa zmenil zákon, ktorý upravil kritéria pre úhradu liekov na liečbu ochorení s výskytom nižším ako 1:50 000 ľudí v populácií, teda takých, kde je na Slovensku menej ako 108 pacientov. Od januára 2019 sa však toto opatrenie v zákone zmenilo. Možnosť pre štandardnú úhradu novej liečby sa tak opäť obmedzila.

 

Viac sa dočítate v analýze: (ONKO infografika_AIFP )


« Späť