EUPATI Slovensko - vzdelávanie pacientov

Európska akadémia pacientov pre terapeutickú inováciu (EUPATI) bola paneurópsky projekt 33 organizácií podporovaný Spoločným podnikom iniciatívy pre inovačné lieky (http://www.imi.europa.eu/) a vedený Európskym pacientskym fórom.  Zahŕňala zástupcov z pacientskych organizácií (Európska genetická aliancia, Európska skupina na liečbu AIDS a EURORDIS), akademických inštitúcií a neziskových organizácií, v spolupráci so zástupcami farmaceutických spoločností.

Jej cieľom bolo prostredníctvom vzdelávania a školení zvyšovať kapacity a schopnosti pacientov, ktorí sa tak mohli stať poradcami v medicínskom výskume a vývoji a zároveň vyvíjať a šíriť prístupné, dobre štruktúrované a pre používateľov zrozumiteľné informácie.

V októbri 2014 EUPATI predstavila Školiaci program pre pacientskych expertov v angličtine a v januári 2016 bol spustený EUPATI Toolbox (súbor vzdelávacích nástrojov v oblasti medicínskeho výskumu a vývoja dostupný na internete) preložený do angličtiny, taliančiny, španielčiny, poľštiny, nemčiny, francúzštiny a ruštiny s cieľom edukovať najmä ochrancov práv pacientov.

EUPATI Slovensko - príbeh

Národný kontaktný tím EUPATI podpísal základné dokumenty v auguste 2015. Projekt trval 5 rokov a vďaka nemu sa mohol v spolupráci s vedením EUPATI v Bruseli rozbehnúť projekt vytvorenia Národnej platformy EUPATI, ktorá na Slovensku združovala partnerov ako Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave (SZU), Asociáciu na ochranu práv pacientov (AOPP) a vedeckú spoločnosť ISPOR Slovensko. Reprezentantom celého projektu za Národný kontaktný tím EUPATI Slovensko bol pán Dominik Tomek, ktorý zároveň  zastupoval Slovensko vo vedení Európskeho pacientskeho fóra (EPF) v Bruseli.

EUPATI Slovensko si dalo za cieľ:

  1. sprostredkovať a poskytovať objektívne, otvorené a pravdivé informácie o možnej liečbe, nových liekoch, ich vývoji a výskume,
  2. vytvoriť vzdelávacie programy, ktorých cieľom je budovať zdravotnú gramotnosť pacientov,
  3. vytvoriť pacientom prístupnú verejnú internetovú knižnicu, ktorá bude obsahovať korektné, aktuálne informácie o najnovších poznatkoch medicíny,
  4. zabezpečovať vzdelávanie v oblasti ochrany práv pacientov ako jedného z dôležitých nástrojov otvoreného informovania.

…pretože vzdelaní pacienti sú veľkým prínosom pre celý zdravotnícky systém…

Národná platforma EUPATI Slovensko ponúkala širokú škálu prednášok a každú sa snažila prispôsobiť na potreby konkrétnej pacientskej organizácie.

Podarilo sa jej zabezpečiť spoluprácu pacientskych organizácií so zástupcami univerzít a farmaceutického priemyslu spolu s politikmi, regulačnými orgánmi, agentúrami pre hodnotenie zdravotníckych technológií, asociáciami lekárov a zdravotných sestier, novinárov v oblasti medicíny a ďalších, aby pacienti mohli byť primerane zahrnutí do rozhodovacích procesov súvisiacich s výskumom a vývojom.