EUPATI Slovensko

Európska akadémia pacientov pre terapeutickú inováciu (EUPATI) je paneurópsky projekt 33 organizácií podporovaný Spoločným podnikom iniciatívy pre inovačné lieky (http://www.imi.europa.eu/) a vedený Európskym pacientskym fórom.  Zahŕňa zástupcov z pacientskych organizácií (Európska genetická aliancia, Európska skupina na liečbu AIDS a EURORDIS), akademických inštitúcií a neziskových organizácií, v spolupráci so zástupcami farmaceutických spoločností.

Jej cieľom je prostredníctvom vzdelávania a školení zvyšovať kapacity a schopnosti pacientov, ktorí sa tak môžu stať poradcami v medicínskom výskume a vývoji a zároveň vyvíjať a šíriť prístupné, dobre štruktúrované a pre používateľov zrozumiteľné informácie.

V októbri 2014 EUPATI predstavila Školiaci program pre pacientskych expertov v angličtine a v januári 2016 bol spustený EUPATI Toolbox (súbor vzdelávacích nástrojov v oblasti medicínskeho výskumu a vývoja dostupný na internete) preložený do angličtiny, taliančiny, španielčiny, poľštiny, nemčiny, francúzštiny a ruštiny s cieľom edukovať najmä ochrancov práv pacientov.

EUPATI Slovensko - príbeh

Národný kontaktný tím EUPATI podpísal základné dokumenty v auguste 2015. Vďaka tomu sa mohol v spolupráci s vedením EUPATI v Bruseli rozbehnúť projekt vytvorenia Národnej platformy EUPATI, ktorá na Slovensku v tejto chvíli združuje partnerov ako Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave (SZU), Asociáciu na ochranu práv pacientov (AOPP) a vedeckú spoločnosť ISPOR Slovensko. Reprezentantom celého projektu za Národný kontaktný tím EUPATI Slovensko je pán Dominik Tomek, ktorý je zároveň viceprezidentom AOPP a zastupuje Slovensko vo vedení Európskeho pacientskeho fóra (EPF) v Bruseli.

EUPATI Slovensko si dalo za cieľ:

  1. sprostredkovať a poskytovať objektívne, otvorené a pravdivé informácie o možnej liečbe, nových liekoch, ich vývoji a výskume,
  2. vytvoriť vzdelávacie programy, ktorých cieľom je budovať zdravotnú gramotnosť pacientov,
  3. vytvoriť pacientom prístupnú verejnú internetovú knižnicu, ktorá bude obsahovať korektné, aktuálne informácie o najnovších poznatkoch medicíny,
  4. zabezpečovať vzdelávanie v oblasti ochrany práv pacientov ako jedného z dôležitých nástrojov otvoreného informovania.

…pretože vzdelaní pacienti sú veľkým prínosom pre celý zdravotnícky systém…

Národná platforma EUPATI Slovensko ponúka širokú škálu prednášok, z ktorých si môžete vybrať. Každú prednášku prispôsobujeme na potreby konkrétnej pacientskej organizácie. Zoznam ponúkaných téz nájdete  na tomto linku https://sk.eupati.eu/prednasky/

 

EUPATI Slovensko - budúcnosť

Cieľom je zabezpečiť spoluprácu pacientskych organizácií so zástupcami univerzít a farmaceutického priemyslu spolu s politikmi, regulačnými orgánmi, agentúrami pre hodnotenie zdravotníckych technológií, asociáciami lekárov a zdravotných sestier, novinárov v oblasti medicíny a ďalších, aby pacienti mohli byť primerane zahrnutí do rozhodovacích procesov súvisiacich s výskumom a vývojom. Pacientom sú sprostredkované a poskytované objektívne, otvorené a pravdivé informácie o možnej liečbe, nových liekoch, ich vývoji a výskume. Sú pre nich vytvorené vzdelávacie programy, ktorých cieľom je budovať zdravotnú gramotnosť pacientov. Zámerom je vytvorenie verejne prístupnej internetovej knižnice, ktorá bude obsahovať korektné, aktuálne informácie o najnovších poznatkoch medicíny.

Spoznajte EUPATI Slovensko

Mohlo by Vás zaujímať

JE OČKOVANIE NAOZAJ PRE VŠETKÝCH?

JE OČKOVANIE NAOZAJ PRE VŠETKÝCH?

Diskusia o očkovaní rizikových skupín (diabetes), online 23.3.2021 o 17:30 na FACEBOOK-u a YOUTUBE.

Čítať viac
Je vakcinácia kľúč, ktorý otvorí dvere normálnemu životu?

Je vakcinácia kľúč, ktorý otvorí dvere normálnemu životu?

Dozviete sa v diskusii vysielanej naživo dňa 18.3.2021 o 10,00 na www.tvnoviny.sk a na www.vizionari.sk

Čítať viac
Call to Action On Routine and Life-Course Immunization in the Context of the COVID-19 Pandemic

Call to Action On Routine and Life-Course Immunization in the Context of the COVID-19 Pandemic

Brussel, 8.2.2021 - A call to action for global, European and national stakeholders and governments to strengthen pandemic preparedness and responsiveness by taking a life- course immunization (LCI) approach which will expand access to vaccines, improve uptake, and ensure the optimal protection of all populations.

Čítať viac