#Nevzdáme to!


Rovnaký a transparentný prístup k inovatívnym liekom pre všetkých pacientov v Európe

Európska kampaň má za cieľ poukázať na hodnotu inovácií a udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti z hľadiska prístupu a cenovej dostupnosti nových liekov. V každej z členských krajín chceme s kompetentnými viesť diskusiu ako nastaviť systémy zdravotnej starostlivosti tak, aby boli pripravené pružne reagovať na nové výzvy a zabezpečili rovnaký, spravodlivý a udržateľný prístup pacientov k novým liekom.