PoKROKu

 

header AIFP

Akákoľvek choroba, ale najviac asi rakovina či zriedkavé ochorenia, sú pre nás všetkých dlhodobo strašiakom. Nové prípady a s nimi aj počty úmrtí z mesiaca na mesiac stúpajú. Zároveň sa však každým rokom zvyšuje aj nádej na ich stále lepšiu liečbu a dokonca už aj úplné vyliečenie. Je to vďaka novým technológiám a prístupom, ktoré prichádzajú aj na Slovensko. 

Na akom princípe fungujú? Čo prinášajú pre pacientov, ale aj pre lekárov a celý systém zdravotníctva? Čo sa budeme musieť naučiť a čo zmeniť, aby sme ich vedeli používať?

Našim cieľom je systematicky, zrozumiteľne a korektne informovať a edukovať verejnosť o moderných liečebných metódach. Preto každú novú technológiu predstavíme:

  • z pohľadu vedy a odhalíme ako funguje,
  • lekára či vedca, ktorý vysvetlí ako sa technológia dá využívať,
  • pacienta, ktorý bude zdieľať vlastnú skúsenosť. 

 

Profesor Albert Breier z centra biovied SAV a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave hovorí o progrese v oblasti výskumu a o tom, ako zlepšiť prístup k medicínskym inováciám.

 

Diskutovať však chceme aj ďalej

 

o dlhodobých zmenách zdravotného systému tak, aby sa zohľadnili potreby poskytovateľov, platcov aj výrobcov,

 

a aj o tom, ako nastaviť nové modely financovania, ktoré sa začínajú implementovať v zahraničí.

 

Nehovorme o krátkodobých zmenách zákonov, ale o systémovom nastavení smerom do budúcnosti.

 

Povedzeme si bližšie o Imunoterapii

Viete, čo je imunoterapia a pri akých ochoreniach sa už dnes využíva?

Vypočujte si prednostu kliniky onkohematológie Národného onkologického ústavu, docenta Ľuboša Drgoňu, ktorý nám povedal viac o možnostiach inovatívnej liečby onkologických ochorení.

 

Vedeli ste, že imunitné bunky sa dajú upraviť tak, aby dokázali rakovinu nájsť a úspešne s ňou bojovať?

Český odborník, MUDr. Robert Pytlík, PhD., vedúci oddelenia bunkovej terapie Ústavu hematológie a krvnej transfuziológie v Prahe, počas našej diskusie o PoKROKu v medicíne predstavil tzv. CAR-T terapiu, ktorá je podľa jeho slov najväčším prevratom v liečbe niektorých druhov rakoviny za posledných 20 rokov.

 

Ešte viac o imunoterapii sa dozviete tu:

 

Povedzeme si bližšie o génovej terapii

Za posledných päť rokov sa v oblasti detskej neurológie objavili významné inovácie, ktoré dokážu zlepšiť i zachraňovať detské životy.

O skúsenostiach s používaním inovatívnych liekov pri liečbe spinálnej muskulárnej atrofie počas našej diskusie o budúcnosti medicíny rozprávala docentka Miriam Kolníková, prednostka Kliniky detskej neurológie na Národnom ústave detských chorôb.

 

Mohlo by Vás zaujímať

Inovatívna onkologická liečba je pre Slovákov stále nedostupná

Inovatívna onkologická liečba je pre Slovákov stále nedostupná

Bratislava, 24.5.2022 - Aktuálne údaje analýzy dostupnosti onkoliečby za rok 2021 opätovne potvrdzujú trend stagnácie vstupu modernej terapie do štandardnej úhrady z verejného zdravotného poistenia.

Čítať viac
Slovensko v dostupnosti onkologických liekov za regiónom stále výrazne zaostáva

Slovensko v dostupnosti onkologických liekov za regiónom stále výrazne zaostáva

Bratislava, 24.5.2022 - Výsledky kontinuálnej analýzy o dostupnosti moderných onkologických liekov potvrdzujú, že Slovensko dlhodobo zaostáva za susedmi z V4, ale aj balkánskymi krajinami EÚ.

Čítať viac