PoKROKu

 

header AIFP

Akákoľvek choroba, ale najviac asi rakovina či zriedkavé ochorenia, sú pre nás všetkých dlhodobo strašiakom. Nové prípady a s nimi aj počty úmrtí z mesiaca na mesiac stúpajú. Zároveň sa však každým rokom zvyšuje aj nádej na ich stále lepšiu liečbu a dokonca už aj úplné vyliečenie. Je to vďaka novým technológiám a prístupom, ktoré prichádzajú aj na Slovensko. 

Na akom princípe fungujú? Čo prinášajú pre pacientov, ale aj pre lekárov a celý systém zdravotníctva? Čo sa budeme musieť naučiť a čo zmeniť, aby sme ich vedeli používať?

Našim cieľom je systematicky, zrozumiteľne a korektne informovať a edukovať verejnosť o moderných liečebných metódach. Preto každú novú technológiu predstavíme:

  • z pohľadu vedy a odhalíme ako funguje,
  • lekára či vedca, ktorý vysvetlí ako sa technológia dá využívať,
  • pacienta, ktorý bude zdieľať vlastnú skúsenosť. 

 

Imunoterapia

 

 

Diskutovať však chceme aj ďalej

 

o dlhodobých zmenách zdravotného systému tak, aby sa zohľadnili potreby poskytovateľov, platcov aj výrobcov,

 

a aj o tom, ako nastaviť nové modely financovania, ktoré sa začínajú implementovať v zahraničí.

 

Nehovorme o krátkodobých zmenách zákonov, ale o systémovom nastavení smerom do budúcnosti.

 

Pripravujeme pre vás aj informácie o génovej terapii. Už čoskoro ich nájdete na tomto webe.