#Máme na viac

Chceme modernú medicínu a inovácie v slovenskom zdravotníctve!

Technologické inovácie robia náš život pohodlnejší, šetria peniaze a námahu. Inovácie v medicíne prinášajú ešte viac: zachraňujú životy

Ťažko sa odôvodňujú investície do pokroku, keď chýbajú základné veci.

Nie je však práve viac inovácií spôsobom ako vystúpiť z tohto začarovaného kruhu?

Aký dopad majú inovácie na životy pacientov?

O týchto otázkach sme diskutovali v kampani „Máme na viac!“, ktorú sme spustili na tlačovej konferencii 4. apríla 2019.

Hoci sa slovenské zdravotníctvo veľmi často spája s problémami, nedostatočným vybavením, či klesajúcim počtom zdravotníkov, má aj druhú stranu. Na tej stojí mnoho úspešných lekárov, vedcov a medicínskych startupov, ktoré aj v skromných podmienkach dokázali, že na Slovensku sa dá robiť špičková veda, výskum či objavy celosvetového významu. Mnohí lekári a vedci sa presadili v zahraničí a vrátili sa na Slovensko s cieľom posunúť zdravotníctvo vpred. Sú to ľudia, ktorí už dnes ukazujú, že na Slovensku máme na viac.

 

Cieľom kampane Máme na viac! bolo naštartovať verejnú diskusiu o hodnote inovácií v slovenskom zdravotníctve. Kampaň prebiehala v roku 2019 a mala dve časti. Smerom k širokej verejnosti sme hovorili o hodnote modernej medicíny a jej reálneho dopadu na životy pacientov. S lekármi, vedcami, akademikmi, ktorí nám tieto inovácie prinášajú alebo s nimi už pracujú, sme diskutovali a hľadali spoločné riešenia, ako mať na Slovensku inovatívnu medicínu dostupnú pre všetkých. Cieľom diskusií bolo vypracovať súbor odporúčaní, ktoré by mohli byť využité pre ďalšie smerovanie slovenského zdravotníctva.

Ako teda fungujú najmodernejšie medicínske postupy?

Aká je budúcnosť liečby?

Prečítajte si v našom magazíne Máme na viac  (pdf)