Imunoterapia

Zákerné choroby, ako napríklad rakovina, môžu vstúpiť do života každého z nás. Vďaka poKROKu a investíciám do modernej liečby a technológií sa s nimi však dá oveľa účinnejšie bojovať, prípadne ich úplne vyliečiť.                Jedným z takýchto nových prístupov k liečbe je IMUNOTERAPIA.

 

Ako funguje imunoterapia?

 

4 základné fakty o imunoterapii:

 

 

Imunoterapia predstavuje skupinu moderných spôsobov liečby, pri ktorých pomáhame vlastným bunkám, aby mohli svojpomocne poraziť závažné ochorenia.

 

Najčastejšie sa používa                                                                                                                                                pri liečbe onkologických ochorení.

 

Pri klasickej onkologickej terapii sa snažíme liekom priamo zničiť rakovinovú bunku. Pri    imunoterapii dávame telu návod na to, ako môže rakovinové bunky rozoznať a zničiť samo.

 

Ľudské telo reaguje na imunoterapiu väčšinou lepšie než na klasickú protinádorovú liečbu a u mnohých pacientov dosahuje oveľa lepšie výsledky ako štandardná liečba.

 

Príbeh pacienta

Milanov príbeh v skratke

 

 

Prečo si imunoterapiu cení lekár?

Výhody imunoterapie v skratke

 

 

Aké typy imunoterapie poznáme?

CAR-T

Metóda využíva úpravu buniek ex vivo. To znamená, že pacientovi sa pomocou špeciálnej filtračnej metódy z tela odoberie časť jeho bielych krviniek tzv. T-buniek. Tie sa následne pošlú do laboratória, kde ich upravia tak aby vedeli v tele rozpoznávať rakovinové bunky. Následne sa tieto upravené bunky namnožia a prejdú prísnou kontrolou kvality. Posledným krokom je vrátenie týchto vylepšených buniek do tela pacienta.

Monoklonové protilátky,

vrátane bišpecifických protilátok, sú látky cielené proti povrchovým znakom na nádorových bunkách – po ich naviazaní sa spúšťajú reakcie imunitného systému vedúce k smrti označených nádorových buniek

Imunomodulačné látky

upravujú a zosilňujú protinádorové pôsobenie buniek imunitného systému produkciou cytokínov, rastových faktorov alebo úpravou imunitných procesov v boji proti nádorom

 

 

 

 

 

BiTE – bišpecifické protilátky

Na rozdiel od CAR-T, je táto technológia vyrábaná špecificky na konkrétny typ nádoru, no nie na mieru pre každého jedného pacienta. Preto môže byť k dispozícii okamžite a je tak vhodná aj u rýchlo postupujúcich nádorových ochorení. Funguje na princípe mostu medzi bielou krvinkou a nádorovou bunkou. Molekuly BiTE vytvoria spojenie medzi vlastným T-lymofcytom (bielou krvinkou) pacienta a nádorovými bunkami.  Vďaka tomuto mostu spustí T-lymfocyt kaskádu reakcií, ktoré nádorové bunky zabijú. Túto liečbu je možné podávať aj ambulantne. BiTE molekuly sa používajú a vyvíjajú špecificky pre rôzne druhy nádorov, vždy však zapájajú do boja vlastné T-lymfocyty.

Checkpoint inhibitor 

(Inhibítor kontrolných bodov, CPI). Biele krvinky v podobe T-bunky majú na sebe molekuly, tzv. kontrolné body, ktoré spúšťajú v tele imunitnú reakciu. Aby nezaútočili na zdravé bunky, musia s nimi vedieť komunikovať. Svoje kontrolné body spoja s kontrolnými bodmi druhej bunky a ak všetko sedí, nechajú bunku na poriadku. Avšak rakovinové bunky dokážu tieto “vypínače” napodobňovať a tak ostávajú zamaskované. Inhibítory kontrolných bodov tieto falošné spojenia rušia a tak sa imunitná reakcia spustí a rakovinu zničí.

Imunoterapia využíva rôzne prístupy, vždy ale učí náš organizmus poraziť chorobu pomocou nášho imunitného systému.

 

 

 

 

 

Naše bunky vieme vylepšiť dvomi spôsobmi

Úprava buniek in vivo znamená že bunky sú upravené priamo v tele pacienta. Lekár nemusí odoberať bunky a posielať ich na opravu do laboratória. Pacientovi podá liek a celý proces sa stane vnútri tela. 

AIFP_Pokroku_WEB_Pills

 

Úprava buniek ex vivo (alebo aj in vitro) - znamená že bunky sú upravené mimo tela pacienta. Lekár odoberie bunky z tela pacienta a pošle ich do laboratória, kde ich upravia, aby ich následne mohol vložiť naspäť do tela pacienta.

AIFP_Pokroku_WEB_Lab

 

Príklady využitia

  • Rakovina krvi

   ○ Leukémie (BiTE, CAR-T)

   ○ Lymfómy CAR-T, CPI, IMID

   ○ Myelómy CAR-T, IMID

  • Rakovina pľúc
Mohlo by Vás zaujímať

Inovatívna onkologická liečba je pre Slovákov stále nedostupná

Inovatívna onkologická liečba je pre Slovákov stále nedostupná

Bratislava, 24.5.2022 - Aktuálne údaje analýzy dostupnosti onkoliečby za rok 2021 opätovne potvrdzujú trend stagnácie vstupu modernej terapie do štandardnej úhrady z verejného zdravotného poistenia.

Čítať viac
Slovensko v dostupnosti onkologických liekov za regiónom stále výrazne zaostáva

Slovensko v dostupnosti onkologických liekov za regiónom stále výrazne zaostáva

Bratislava, 24.5.2022 - Výsledky kontinuálnej analýzy o dostupnosti moderných onkologických liekov potvrdzujú, že Slovensko dlhodobo zaostáva za susedmi z V4, ale aj balkánskymi krajinami EÚ.

Čítať viac