Hodnota pre ekonomiku
Farmaceutický priemysel investuje do výskumu a vývoja viac zo svojich ziskov ako iné sektory


* Priemyselné odvetvia sa zaraďujú podľa intenzity výskumu a vývoja (výskum a vývoj ako percento čistého predaja) Poznámka: údaje sa týkajú 2 500 najväčších spoločností so sídlom v EÚ (608), Japonska (360), USA (829) a zvyšku sveta (703), zoradených podľa celkových celosvetových investícií do výskumu a vývoja (s investíciami do výskumu a vývoja nad 17,9 miliónov EUR)
Zdroj: The 2015 EU industrial R&D investment scoreboard, European Commission, JRC, DG RTD.Priemyslom podporované klinické skúšania prispievajú k rastúcej ekonomike krajín


Poznámka: Predstavuje všetky klinické štúdie od fázy 0 až po fázu 4, ktoré sa registrovali v roku 2015 na Clinicaltrials.gov.
Zdroj: Health Advances analysis; Clinicaltrials.gov (accessed February 2016).