Hodnota pre spoločnosť

Nové lieky reagujú na výzvy zdravotníctva a podporujú ekonomický rast

Inovatívne spôsoby liečby umožňujú pacientom žiť dlhší a produktívnejší život 2

Pri porovnaní pracovnej produktivity európskych, austrálskych a kanadských pacientov s reumatoidnou artritídou sa zistilo, že pacienti v priebehu dvojročnej štúdie pracovali dlhšie a zarábali viac pri liečbe novými farmaceutickými liekmi ako pri tradičnej liečbe


Tradičná liečba v štúdii odkazuje na tradičnú DMARDs = disease-modifiying anti-rheumatic drugs.
Zdroj:, 2 Halpern 2009 Impact of Adalimumab on work participation in RA Ann Rheum Dis.Inovatívne formy liečby umožňujú pacientom prispievať do spoločnosti

Rakovina

Návrat do práce po diagnostikovaní rakoviny sa zvýšil na viac ako 75% vďaka inovatívnym formám liečbyPoznámka: Vo všetkých 3 štúdiách návrat do práce zahŕňa prácu na plný aj čiastočný úväzok
Zdroj: Health Advances analysis; 2Amir Z 2009 Cancer Survivorship and employment Occup Med; 3Endo 2015 Returning to work after sick leave due to cancer: a 365-day cohort study of Japanese cancer survivors J Cancer Surv; 4Fantoni 2010 Factors related to return to work by women with breast cancer in Northern France J Occup Rehab; 5Verdonck-de Leeuw 2010 Employment and return to work in head and neck cancer survivors Oral Oncol.