Hodnota pre zdravotníctvo

Vývoj nových liekov predstavuje posun liečby smerom k prevencii a vyliečeniu

Preventívne lieky vyvíjané na kardiovaskulárne ochorenia a diabetes pomáhajú pacientom vyhnúť sa vážnym komplikáciám

Kardiovaskulárne ochorenia sú zodpovedné za viac ako polovicu všetkých úmrtí v Európskom regióne. 1

Kombinovaná terapia kardiovaskulárnych ochorení (napr. aspirín, beta blokátory, diuretiká, statíny) pomáha predchádzať vážnym komplikáciám a vedie až k 75% redukcii infarktu myokardu u rizikových pacientov1,2

52 miliónov Európanov trpí diabetom.3 Až 80% ľudí s diabetom umiera na kardiovaskulárne ochorenia.3

Farmakologická intervencia pomáha pacientom s poruchou tolerancie glukózy predchádzať vzniku diabetu*1

Diabetická retinopatia je jednou z príčin straty zraku v Európe, ale vďaka skríningu a liečbe sa jej dá predísť už aj u rizikových pacientov1


* Farmakologické zásahy znížili riziko vzniku cukrovky o 31% u jedincov s glukózovou intoleranciou.
Zdroj: Health Advances analysis.
1 WHO 2006 Gaining Health: The European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases;
2 WHO 2005 Preventing Chronic Diseases: A Vital Investment;
3 WHO 2010 Delivering for diabetes in Europe; WHO European Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice, WHO Diabetes Data and Statistics Webpage.Celkové zdravotnícke výdavky neustále rastú, zatiaľ čo výdavky na lieky v posledných rokoch klesajú


Poznámka: Priemerný ročný rast vo farmaceutických a celkových zdravotných výdavkoch na obyvateľa v reálnom vyjadrení v krajinách OECD v rokoch 1990 až 2013 (alebo najbližší rok). Krajiny zahŕňajú Austráliu, Rakúsko, Belgicko, Kanadu, Českú republiku, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Slovenskú republiku, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Veľkú Britániua, Spojené štáty.
Zdroj: EFPIA 2015, H&G evidence compendium