Zverejňovanie EFPIA DC

Účelom zverejnenia prevodov hodnôt ich príjemcom je oznámenie o hodnotách (peňažných alebo nepeňažných) poskytnutých zdravotníckym pracovníkom / zdravotníckym organizáciám, s ktorými majú členské spoločnosti AIFP vzťah alebo s nimi spolupracujú, a to s ohľadom na naplnenie cieľov a ustanovení obsiahnutých v Etickom kódexe AIFP. Zverejnenia na individuálnej báze sú realizované na základe súhlasu príjemcov hodnôt s takýmto zverejnením.

Predmetné zverejnenie však v sebe neobsahuje povolenie pre návštevníkov týchto stránok vykonávať následné spracúvanie zverejnených osobných údajov zdravotníckych pracovníkov.

Pre správne porozumenie obsahu údajov zverejnených na tejto webovej stránke odkazujeme na metodickú príručku každej členskej spoločnosti, ktorá vysvetľuje význam a obsah zverejňovaných prevodov hodnôt.

Poznámka: Za správnosť, úplnosť a legitimitu zverejnených údajov, ako aj za funkčnosť hyperlinkových prepojení na domovskú stránku spoločností so zverejnenými údajmi, zodpovedajú príslušné členské spoločnosti AIFP.

Vyberte si zo zoznamu spoločností a rok, za ktorý chcete vyhľadať hlásenia o prevodoch hodnôt.