Zverejňovanie podľa SK legislatívy

Podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov sú farmaceutické spoločnosti povinné zverejňovať každoročne, vždy najneskôr do 31. 1. a do 31. 7. kalendárneho roka, Národnému Centru Zdravotníckych Informácii správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok. 

Správa za príslušné obdobie je verejne dostupná na stránke: http://www.nczisk.sk/Statisticke-zistovania/Vydavky_podla_zakona_o_liekoch/Pages/default.aspx