Výzva na urýchlené splnenie celosvetového prísľubu stimulov týkajúcich sa antibiotík

Antimikrobiálna rezistencia (AMR) zostáva jednou z hlavných globálnych zdravotných hrozieb, ktorým ľudstvo čelí. Napriek politickému záväzku na vysokej úrovni je súčasná štruktúra globálnych stimulov na vývoj nových antibiotík nedostatočná a vyžaduje si urýchlené riešenie.

Nový report „Incentivising new antibiotics“ od Office of Health Economics (OHE) sa zaoberá tým, ako môžu zdravotné systémy v Spojenom kráľovstve a na celom svete stimulovať výskum a vývoj (R&D) nových antibiotík [1].

V roku 2020 National Institute for Health and Care Excellence (NICE) a NHS England iniciovali pilotný projekt Antimikrobiálnej rezistencie s cieľom podnietiť farmaceutické spoločnosti k vývoju nových antibiotík riešením problémov spojených s ich úhradou, čo spoločnosti v minulosti odrádzalo od výskumu AMR. 

Pilotný test testoval prístup založený na systéme "predplatenia si služby", kde sa výrobcom platí poplatok za "predplatné" na základe hodnoty antibiotika počas vopred určeného obdobia bez ohľadu na množstvo použitého antibiotika. V Anglicku bola maximálna platba za predplatné pevne stanovená na 10 miliónov libier ročne.

Analýza OHE demonštruje, že na globálnej úrovni sa odhaduje, že efektívny 10-ročný stimul by si vyžadoval 3,5 miliardy libier (4,2 miliardy dolárov) na primerané pokrytie celého procesu výskumu a vývoja nového antibiotika.

Na dosiahnutie požadovanej úrovne stimulov by jednotlivé krajiny museli prispievať na základe relatívneho bohatstva a HDP krajiny.

Skupina G7 sa už zaviazala k spoločnej dohode o AMR a prijala politický záväzok konať. Ak by všetky krajiny G7 prispeli ku globálnemu stimulu, pomerný podiel Spojeného kráľovstva by bol približne 23 miliónov libier ročne počas 10 rokov. Ak by všetky krajiny G20 (a zvyšné krajiny EÚ) prispeli k takémuto stimulu, zodpovedajúci podiel Spojeného kráľovstva by bol približne 12 miliónov libier ročne počas 10 rokov.

Profesorka Lotte Steuten, zástupkyňa generálneho riaditeľa v OHE a spoluautorka reportu, povedala: „Spojené kráľovstvo ide v čele tejto cesty, ale nebude to stačiť na stimuláciu vývoja antibiotík ako takých. Odhadujeme, že na jedno antibiotikum je celosvetovo potrebných 3,5 miliardy libier (4,2 miliardy dolárov), čo znamená, že je potrebná medzinárodná politická a politiku tvoriaca spolupráca na vytvorenie dostatočne veľkého stimulu vývoja nových antibiotík, ktoré pomôžu riešiť problém antimikrobiálnej rezistencie.

Modelovanie v tomto reporte zdôrazňuje dôležitosť spoločného úsilia na globálnej úrovni v boji proti AMR. Hoci prístup prijatý v Anglicku nie je jediným navrhovaným riešením a iné krajiny vyvíjajú svoje vlastné prístupy – bol prvým svojho druhu, zavedeným s cieľom napraviť narušený trh s antibiotikami. Na dosiahnutie výrazného pokroku je potrebné, aby ostatné krajiny zaviedli podobné prístupy a spolupracovali pri poskytovaní finančných prostriedkov v rozsahu potrebnom na udržateľné zásobovanie účinnými antibiotikami.

Dr. Amit Aggarwal, výkonný riaditeľ ABPI pre medicínske záležitosti, povedal: „Anglický pilotný projekt AMR vydláždil cestu a ukázal, čo je možné, keď sa presadí nový prístup na pomoc pri prekonávaní AMR, a toto úsilie nesmie vyjsť nazmar. Poučenia z tohto pilotného projektu sú dôležité a teraz je čas na ďalšiu fázu. Spojené kráľovstvo má aj naďalej dôležitú úlohu pri podpore ostatných krajín, aby nasledovali príklad prijatím podobných schém, ale nemôže to urobiť bez spolupráce na medzinárodnej úrovni."

Stiahnite si report tu.

Poznámky pre redaktorov
[1] World Health Organisation, Antimicrobial resistance, 17 November 2021
[2] The report ‘Incentivising new antibiotics’ is based on desk research and a workshop between policymakers, payers, health economists and experts in AMR from the UK and internationally that was facilitated in November 2022. The ABPI commissioned and funded the development of the report from OHE.
[3] NICE and NHS England initiated an Antimicrobial Resistance pilot
[4] G7 Finance Ministers’ Statement on Actions to Support Antibiotic Developmen

Report je zameraný na tvorcov politík a platcov, ktorí sú medzinárodne zodpovední za implementáciu riešení na riešenie problému AMR.

V reporte sú načrtnuté odporúčania týkajúce sa modelu predplatného, ktoré by mohli byť zvážené zdravotnými systémami v Spojenom kráľovstve a na celom svete.

Kontakt pre média

ABPI Press Office

T: +44 (0)20 7747 7147 (24hrs)
E: pressoffice@abpi.org.uk

OHE Press Contact

Tim Watson, Director of Marketing & Communications

T: +44 (0)207 747 1408

E: twatson@ohe.org

 

About the Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI)
The ABPI exists to make the UK the best place in the world to research, develop and use new medicines and vaccines. We represent companies of all sizes who invest in discovering the medicines of the future.

Our members supply cutting-edge treatments that improve and save the lives of millions of people. We work in partnership with Government and the NHS so patients can get new treatments faster and the NHS can plan how much it spends on medicines.

Every day, we partner with organisations in the life sciences community and beyond to transform lives across the UK.

 

About OHE

Founded in 1962, the Office of Health Economics (OHE), a charity, is not only the world’s oldest health economics research group but also one of the most prestigious and influential.

Our mission is to guide and inform the healthcare industry through today’s era of unprecedented change and evolution. We are dedicated to helping policymakers and the pharmaceutical industry make better decisions that ultimately benefit patients, the industry and society as a whole.

Awarded Independent Research Organisation status by the UK Government in 2020, our work has been funded by direct research grants from inter alia The Health Foundation, National Institute for Health Research, Medical Research Council, Wellcome Trust, Cancer Research UK, and Bill & Melinda Gates Foundation.

OHE. For better healthcare decisions.

All of OHE’s work is available for free online at www.ohe.org


« Späť