Svetový týždeň očkovania 24.-30.4.2023

Zložitá cesta vakcín od autorizácie až po prístup k pacientom pozostáva z mnohých krokov. Tie sú zväčša odlišné ako tie, bežne potrebné pre iné lieky.

Pridajte sa k nám na ceste vstupu vakcín na trh.


 

Trvá viac ako 6 rokov, kým sa novoschválená vakcína dostane k ľuďom v tretine krajín EÚ. Na vyriešenie tohto problému by sa cesty vstupu vakcín na trh mali stať včasnejšími, inkluzívnejšími, konzistentnejšími a transparentnejšími.


 

Ako je na tom Slovensko?

Country differences

4 princípy, ktoré by podľa Vaccines Europe, pomohli zlepšiť prístup k vakcínam v celej Európe:

Final infographic


« Späť