Ak chceme naozaj chrániť zdravie Slovákov, musíme zlepšiť prístup k očkovaniu.

(Bratislava, 28. apríl 2020) Pri príležitosti Svetového týždňa očkovania sa za virtuálnym okrúhlym stolom stretli kľúčoví aktéri, ktorí majú budúcnosť očkovania na Slovensku v svojich rukách. Zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, politickí experti, výrobcovia vakcín z Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, odborníci aj vedci sa zhodujú, že pre zvýšenie ochrany Slovákov voči infekčným chorobám je potrebné jednoznačnejšie vymedzenie vakcín v zákone, zlepšenie stratégie prevencie s dôrazom na plánovanie spotreby vakcín a v neposlednom rade aj posilnenie vzdelávania a boja proti dezinformáciám o očkovaní.

Prebiehajúca pandémia COVID-19 je jasnou pripomienkou, že infekčné choroby nepoznajú hranice. Naliehavá potreba vakcíny zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú imunizácia zohráva pri ochrane ľudských životov aj štátnych ekonomík. Momentálne čelíme infekcii, ktorej sa očkovaním zatiaľ predchádzať nedá. Výrobcovia vyzývajú ľudí, aby sa správali zodpovedne voči sebe a svojmu okoliu a nezabúdali v tomto čase na ochorenia, ktorým vďaka vakcínam predchádzať vieme.

Očkovanie chráni, zaočkovanosť ale stále klesá

Očkovanie je považované za najväčší objav preventívnej medicíny. Vďaka efektu individuálnej a kolektívnej imunity znižuje riziko pandémií a chráni jednotlivcov ako aj najzraniteľnejšie skupiny. Ide tak o najúčinnejší spôsob znižovania chorobnosti a úmrtnosti na infekčné ochorenia.

Pokles výskytu viac ako 20 chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, v porovnaní so situáciou pred zavedením očkovania, sa pohybuje v rozmedzí od 72 do 100%. Neznamená to však, že hrozba, ktorú predstavujú, je úplne zažehnaná. Na zabezpečenie kolektívnej imunity je potrebné, aby bolo zaočkovaných aspoň 95% populácie. Pri niektorých očkovaniach detí však Úrad verejného zdravotníctva SR za posledný rok eviduje pokles pod touto kritickou hranicou.

Počet dezinformácií o očkovaní rastie  

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje odmietanie očkovania za jedno z najväčších zdravotníckych rizík súčasnosti. Dezinformácie o očkovaní majú potenciál ovplyvniť verejné zdravie a sú rovnako nákazlivé a nebezpečné ako choroby, ktoré pomáhajú šíriť. Práve Slovensko patrí medzi šesť krajín EÚ s najnižším percentom dôvery v bezpečnosť vakcín. Nedávny prieskum Slovenskej akadémie vied ukázal, že čím majú Slováci negatívnejší postoj voči očkovaniu, tým menšiu ochotu prejavujú aj voči možnosti dať sa zaočkovať proti novému koronavírusu.

Na čom stojí budúcnosť očkovania?

Dáta ukazujú, že výskyt ochorení, ktorým sa dá predísť očkovaním, klesá v krajinách, kde je legislatívna regulácia očkovania priaznivejšia a existuje spolupráca medzi štátom a farmaceutickými firmami.

Výrobcovia vysvetľujú, že zmeny v oblasti vzdelávania verejnosti by umožnili efektívnejšie komunikovať o výhodách očkovania. Špeciálne vymedzenie vakcín v zákone by zas umožnilo pohotovejšie reagovať na hrozby infekčných ochorení.

Platí to aj v prípade budúcej vakcíny proti novému koronavírusu, na ktorej vývoji v tomto momente pracujú bezprecedentným tempom vedci z celého sveta. Vzhľadom na dĺžku a komplikovanosť procesu výroby je potrebné, aby štát a výrobcovia úzko spolupracovali. Úspešná implementácia vakcíny bude podmienená pravidelným zdieľaním dát a proaktívnou komunikáciou medzi oboma stranami.

 

Kontakt pre média

Marianna Dubravická

dubravicka@seesame.com


« Späť