Falšovanie liekov

Najčastejším kanálom, ktorý ponúka falošné lieky, je internet. Najčastejšie využívané falošné lieky sú „lieky“ na chudnutie, potenciu, rôzne prípravky na zväčšovanie svalovej hmoty či antikoncepčné prípravky. Najčastejším motívom ľudí, ktorí takéto „lieky“ kupujú, je snaha ušetriť peniaze, čas, alebo obyčajný ľudský ostych.

Falošný liek môže byť mimoriadne nebezpečný pre zdravie a dokonca život človeka. V najlepšom možnom prípade ide o neškodné placebo, ktoré neobsahuje žiadnu účinnú ani žiadnu škodlivú látku. Falošné lieky sa však vyrábajú načierno v nehygienických podmienkach a môžu obsahovať prakticky čokoľvek.

Len v Európe sa odhaduje, že hodnota trhu s falošnými liekmi predstavuje približne 11 miliárd eur ročne. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že približne 8 až 10% liekov, ktoré sú distribuované po celom svete, sú falzifikáty. V niektorých krajinách je miera falzifikátov až 25%.

Falošné lieky sú veľmi nebezpečné pre ľudí, ale významne poškodzujú aj originálne farmaceutické spoločnosti, pretože sú distribuované pod originálnymi názvami. Takto napáchané reputačné škody sú niekedy obrovské.

Falzifikáty sú čoraz sofistikovanejšie a v poslednom období naprieč celou Európskou úniou počet zistení falošných liekov narastá. Tento fakt znamená vážny problém pre globálne zdravie obyvateľstva a vyžaduje si veľkú pozornosť na celoeurópskej a tak isto aj na národnej úrovni. Na základe týchto skutočností Európska rada a parlament prijali Smernicu 2011/62/EÚ a Delegované nariadenie 2016/161. Delegovaným nariadením 2016/161 sa stanovuje systém, ktorým je zaručená identifikácia a overovanie pravosti liekov prostredníctvom kontroly liekov vybavených bezpečnostnými prvkami, a prostredníctvom ktorého by malo byť možné určiť a overiť pravosť jednotlivých balení lieku nie len po čas jeho umiestnenia na trhu, ale aj neskôr v čase potrebnom na vrátenie lieku a likvidáciu obalu po exspirácii. Za účelom naplnenia litery Delegovaného nariadenia 2016/161 vznikla v roku 2017 Slovenská organizácia pre overovanie liekov, ktorá úspešne implementovala efektívny systém overovania pravosti liekov v Slovenskej republike.

Viac informácii nájdete na stránke Slovenskej organizácie pre overovanie liekov (SOOL).