Svetový týždeň očkovania 24.-30.4.2023

Niekoľko zdravotných kríz v posledných rokoch poukázalo na dôležitosť inovácií v oblasti vakcín a ich dostupnosti pre ľudí v každej fáze života. Nemôžeme mať jedno bez druhého, lebo zdravšia budúcnosť znamená posilnenie celého ekosystému vakcín práve dnes. 

Zlepšením prístupu k novým vakcínam v Európe môžeme:
• skrátiť čas na boj proti nerovnostiam v prístupe;
• podporiť posun smerom k celoživotnej imunizácii;
• zlepšiť dôveru v očkovanie a
• podporovať odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti.

Inovácie vo výskume a vývoji vakcín môžu priniesť riešenia zdravotných problémov, ktorým čelíme dnes, ako aj tých, s ktorými sa môžeme stretnúť zajtra. Podpora inovácií vakcín je zásadným krokom k zdravšej Európe.

Úspešná reakcia na ohrozenie zdravia má viacero úrovní: od dostupnosti inovatívnych technológií vakcín až po schopnosť ich nasadenia pre cieľovú populáciu, aby sa dosiahol spravodlivý prístup. 

Pretože očkovanie proti odvrátiteľným chorobám prináša zdravotné benefity pre každého. Môžeme sa poučiť z úspešných programov očkovania detí a implementovať politiky imunizácie dospelých v celej Európe a chrániť tak zdravie ľudí v každej ich fáze života. Posun v myslení smerom k celoživotnej imunizácii naprieč ekosystémom vakcín by pomohlo zabezpečiť ochranu najmä staršej populácie dospelých.


Keďže na dosiahnutie cieľov #IA2030 zostáva už len 8 rokov, osvojenie si celoživotného prístupu k očkovaniu je kľúčové. Miera zaočkovanosti dospelých je však nízka a rutinná miera očkovania v detstve klesá. Naliehavo preto  potrebujeme posun smerom k celoživotnej imunizácii. Správa od @IFPMA načrtáva osvedčené postupy a kľúčové priority na dosiahnutie tohto cieľa: https://ifpma.org/publications/lci-country-landscape-report/ 


Je Európa pripravená poskytnúť včasný a spravodlivý prístup k inovatívnym vakcínam?

 

#UnitedInProtection #WeWontRest #WIW2023 #EIW2023


« Späť