30 miliónov Európanov žije so zriedkavou chorobou: to je 1 zo 17 ľudí.

Inovácie majú zmysel len vtedy, ak k nim dostanú prístup pacienti.

Dnes je k dispozícii viac ako 200 terapií pre zriedkavé chorôb v Európe a približne 1 800 nových produktov je vo výnoji. 

Investície do výskumu a vývoja v Európe sú preto životne dôležité, ak máme riešiť ďalšie neuspokojené medicínske potreby.

28. február, Medzinárodný deň zriedkavých chorôb.


« Späť