European Antibiotic Awareness Day (18 Nov) & World Antimicrobial Awareness Week (18-24 Nov)

Pandémia COVID-19 zaskočila celý svet. Pandémia vyvolaná antimikrobiálnou rezistenciou (Antimicrobial resistance - AMR) neočakávaná nebude.

Svetová banka dnes odhaduje, že ak sa nenájdu nové antimikrobiálne látky, do roku 2050 môže zomrieť až 10 miliónov ľudí ročne.

Bez účinnej prevencie a liečby infekcií sa lekárske postupy ako transplantácia orgánov, chemoterapia rakoviny a veľké chirurgické zákroky stanú príliš nebezpečnými. Európska komisia vo Farmaceutickej stratégii pre Európu vyhlásila, že ak chceme splniť túto výzvu a uspieť, bude to „vyžadovať nové obchodné modely“, pričom sa zamerala na rok 2022 ako na rok, keď je potrebné uskutočniť zmenu.

screenshot-2021-10-25-at-111344

 

 

Napriek obrovským spoločenským nákladom na AMR v súčasnosti neexistuje životaschopný trh pre nové antibiotiká, ktoré však svet naliehavo potrebuje. Nové antibiotiká sa používajú s mierou, aby sa zachovala účinnosť, takže v posledných rokoch množstvo biotechnologických spoločností zameraných na antibiotiká vyhlásilo bankrot alebo opustilo túto oblasť výskumu z dôvodu nedostatočnej komerčnej udržateľnosti, čo viedlo k strate cenných odborných znalostí a zdrojov. Dôsledkom je obrovská potreba nových antibiotík v oblasti verejného zdravia, ale nedostatok financií na výskum a vývoj antibiotík, najmä v neskorších štádiách klinického výskumu. To vytvára „údolie smrti“ medzi objavom a prístupom pacienta.

Je čas prehodnotiť inovačné stimuly na boj proti AMR
 
Na boj proti AMR sú potrebné odvážne opatrenia na vybudovanie nových antimikrobiálnych látok a poskytnutie dôvery spoločnostiam, aby začali znovu investovať do vývoja antimikrobiálnych látok.
 
Biofarmaceutický priemysel sa zapája do širokého spektra aktivít na podporu antimikrobiálneho dozoru s cieľom spomaliť vznik rezistencie, predĺžiť účinnosť antimikrobiálnych látok a zlepšiť výsledky pacientov. Okrem toho iniciatíva Innovative Medicines Initiative (IMI) priniesla významné investície a vybudovala hodnotnú spoluprácu vo výskume AMR.
 
Fond AMR, prelomové partnerstvo viac ako 20 popredných biofarmaceutických spoločností, bol spustený v roku 2020 s cieľom investovať takmer 1 miliardu dolárov do posilnenia a urýchlenia vývoja antibiotík. Jeho ambíciou je priniesť pacientom dve až štyri nové antibiotiká do roku 2030. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby existovalo udržateľné zásobovanie novými antibiotikami na boj proti bakteriálnym hrozbám najvyššej priority, a to využitím potrebných investícií, odborných znalostí a politickej vôle. To poskytuje veľmi potrebnú krátkodobú podporu. Ide však len premosťovací mechanizmus, ktorý vo svojom poslaní uznáva, že na zabezpečenie udržateľného antimikrobiálneho ekosystému sú potrebné ďalšie politické reformy.
 
V súčasnosti existuje široký konsenzus o potrebe stimulov zameraných na riešenie nedostatku nových antimikrobiálnych látok. Jedny stimuly odstraňujú riziko v ranom výskume, zatiaľ čo iné podporujú „end-to-end“ vývoj, vrátane neskoršej fázy výskumu a vývoja, a odmeňujú úspech za vývoj novej antimikrobiálnej látky. Významný pokrok sa dosiahol pri implementácii stimulov odstraňujú riziko v ranom výskume. Pretrváva však nedostatok tých druhých.
 
Na oživenie antimikrobiálneho výskumu a vývoja je nevyhnutné odmeňovať úspešnú inováciu na úrovni, ktorá je dostatočná na prilákanie požadovaných investícií a motiváciu spoločností, aby prevzali značné riziká antimikrobiálneho výskumu a vývoja. Na dosiahnutie tohto cieľa vyzývame na vytvorenie nového stimulu na európskej úrovni vo forme rozšírenia prenosnej exkluzivity (Transferable exclusivity extension - TEE). EU TEE môže slúžiť ako doplnkový stimulačný mechanizmus k iným stimulom v balíku, ako sú hodnotenie pridanej hodnoty a reformy úhrad na vnútroštátnej úrovni, čím sa podporuje trvalo udržateľný prístup po spustení. Podporila by aj širšie iniciatívy, ktorých cieľom je zlepšiť dohľad a celoeurópsky prístup k antimikrobiálnym látkam a ich distribúciu, čo sú kľúčové piliere v boji proti AMR.
 
Viac sa môžete dočítať v odporúčaniach EFPIA: 

« Späť