EU Green Week 2021

Obehové hospodárstvo EÚ je kľúčovou prioritou, ktorú sleduje Európska komisia od roku 2015, a ktorá načrtáva kroky a opatrenia potrebné na transformáciu hospodárstva EÚ na väčšiu cirkularitu, kde sa zabráni vzniku odpadu a materiály sa recyklujú a udržiavajú čo najdlhšie.

Tento dokument poskytuje pohľad členov EFPIA na obehové hospodárstvo a potvrdzuje podporu členov na prechod na obehové hospodárstvo na základe konečného balíka Európskej komisie pre obehové hospodárstvo (Final Circular Economy Package),
Európska zelená dohoda (The European Green Deal), zásady Nadácie Ellen MacArthurovej (Ellen MacArthur Foundation) a v súlade s trvalo udržateľným cieľmi Spojených národov (UN Sustainable Development Goals).

Podrobnosti o prístupe EFPIA k zmenám v podnebí, chemikáliám a farmaceutikám v životnom prostredí sú v samostatných dokumentoch, ktoré sú prístupné na webovej stránke EFPIA (príloha 1).

Tento krok EÚ považujeme za príležitosť pre farmaceutický priemysel zabezpečiť prístup k trvalo udržateľným dodávkam surovín a energie vo svete s obmedzenými zdrojmi a zároveň poskytnúť ochranu proti kolísaniu cien a budovať udržateľnejší a konkurencieschopnejší obchodný model.

Európsky zelený týždeň 2021


« Späť