SLOVENSKO MÁ POTENCIÁL STAŤ SA ATRAKTÍVNOU KRAJINOU PRE KLINICKÝ VÝSKUM

Bratislava, 21. máj 2020 – Do klinického výskumu  na Slovensku investuje farmaceutický priemysel každý rok viac ako 34 miliónov EUR. Pandémia COVID-19 však ukázala, že existuje ešte väčší potenciál zatraktívniť Slovensko v tejto oblasti. Pri príležitosti Medzinárodného dňa klinických skúšaní diskutovali o budúcnosti klinického výskumu predstavitelia Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), Ministerstva zdravotníctva, Národnej rady,  odborníci aj zástupcovia pacientov.

 

Nádej na lepšiu budúcnosť

Cieľom dlhoročných a finančne nákladných klinických testovaní, ktoré podliehajú veľmi prísnym pravidlám, je zistiť či je určitý liečebný postup bezpečný a ako na človeka pôsobí. Inovatívne lieky predstavujú nádej na úspešnú liečbu diagnóz, na ktoré v tomto momente neexistuje dostatočne účinný liek. Vďaka klinickému skúšaniu sa tak pacienti dostávajú k novým liekom a špičkovej starostlivosti, ku ktorým by inak nemali prístup. Na Slovensku prebieha klinický výskum v niekoľkých oblastiach medicíny. Najviac štúdií je realizovaných v oblasti onkologických ochorení, gastroenterológie, diabetológie a neurológie.

 

Klinické skúšanie počas pandémie

Počas pandémie COVID-19 však došlo k výraznému spomaleniu prebiehajúcich klinických štúdií. „Všetka pozornosť štátov a zdravotníckych zariadení logicky smerovala k zavládnutiu pandémie. Prioritou sa tak stal výskum v oblasti liečby a prevencie ochorenia COVID-19,“ vysvetľuje situáciu Nora Farkašová z AIFP. Výsledkom je, že len za tento rok začalo vo svete prebiehať 545 klinických skúšaní na liečbu a prevenciu ochorenia COVID-19.

 

Prinieslo to aj ďalšie pozitíva: „Mimoriadne podmienky, ktorým museli vedci čeliť, ukázali zvýšenú potrebu digitalizácie a inovatívnych riešení pri zbere a zdieľaní dát, ako aj samotnom testovaní. V budúcnosti tak aj klinický výskum môže oveľa viac využívať oblasť telemedicíny alebo koncept „home nursing care“- poskytovanie starostlivosti v domácom prostredí,“ dopĺňa Farkašová.

 

Prioritizácia inovatívneho výskumu na Slovensku

Priaznivá situácia lokálneho vývoja pandémie v porovnaní s okolitými štátmi predstavuje príležitosť aj pre Slovensko. Kľúčová bude podpora zo strany štátu pri vytváraní priaznivých podmienok pre klinické skúšania, vrátane zmeny legislatívy, vytvorenia platformy na spoluprácu v oblasti klinických skúšaní či motivovania mladých vedcov, ktorí čoraz častejšie odchádzajú do zahraničia.

 

„Už dnes vidíme pozitívne kroky zo strany autorít, ako aj záujem zo strany pacientov o účasť na klinických skúšaniach,“ komentuje situáciu Hana Mrázová z AIFP. „Táto agenda by sa však mala stať prioritou najmä v štátnych nemocničných zariadeniach a mali by sa vytvoriť aj motivujúce podmienky pre skúšajúcich. To Slovensku pomôže aj z pohľadu účasti na ďalších medzinárodných projektoch klinického výskumu,“ uzatvára Mrázová.

 

 

Kontakt pre média:

Petra Jakubcová

Email: jakubcova@seesame.com

Tel.: 0910 968 223

 


« Späť