Nedostatok liekov

Pacienti v Slovenskej republike majú nárok na dostupnosť všetkých liekov, ktoré sú zaradené v kategorizácii a preplácané cez verejné zdravotné poistenie.

V prípade, kedy takýto liek vo svojej lekárni pacient nenájde, je daná lekáreň povinná do 48 hodín takýto liek pacientovi obstarať.

V poslednom období sa niekoľkokrát vyskytla situácia, kedy niektoré druhy liekov na Slovensku chýbali, respektíve ich počet bol taký nízky, že lekárne, ale ani nemocnice nemali v zákonom stanovenej lehote možnosť takýto liek pacientovi poskytnúť.

Takúto situáciu spôsobujú takzvané reexporty, kedy distribučné firmy vykúpia daný liek od lekární a so ziskom ich predajú na trhoch, kde je vyššia cena. Túto situáciu spôsobuje fakt, že na Slovensku platí jedna z najnižších svetových cien liekov a náš trh sa tak stáva atraktívny pre distribučné firmy.

Členské spoločnosti AIFP sa na reexportoch nepodieľajú a na Slovensko vždy dovezú dostatok liekov tak, ako to stanovujú štatistické odhady chorobnosti.