Likvidácia liekov

Pri správnom používaní liekov na predpis by teoreticky nemal zostať žiadny nevyužitý liek. Každý pacient by mal svoje predpísané lieky „dobrať“ do konca. Výnimku môže určiť iba jeho ošetrujúci lekár.

Množstvo pacientov ale neužíva lieky správne, mení si dávkovanie, berie menej, alebo viac liekov ako určil lekár. Každoročne tak zostáva obrovské množstvo liekov, ktoré „zostanú“ bez využitia.

Všetky nespotrebované  lieky by sa mali vracať do lekární, ktoré ich následne pod dohľadom orgánov dozoru (ŠÚKL) zlikvidujú.