DO KLINICKÉHO VÝSKUMU SA MINULÝ ROK INVESTOVALO VYŠE 34 MILIÓNOV EUR

Bratislava, 17. mája 2019 – Farmaceutický priemysel investuje do klinického výskumu aj na Slovensku. K pacientom sa tak dostáva nová účinná liečba, ku ktorej by inak nemali prístup. Hodnota investície za minulý rok predstavuje viac ako 34 miliónov eur. Do klinických skúšaní sa zapojilo takmer 7 000 pacientov – najviac v oblasti diabetológie. Najväčší počet samotných klinických skúšaní je v oblasti onkológie.

 Na Slovensku sa už po druhý raz uskutočnil prieskum, do ktorého sa zapojili farmaceutické spoločnosti realizujúce klinický výskum. „Prieskumu sa zúčastnilo celkovo 19 farmaceutických spoločností Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP). Tieto spoločnosti v roku 2018 investovali do klinického skúšania 34 027 193 Eur, čo je približne rovnaká suma ako pred dvoma rokmi. Napriek tomu, že počet zapojených pacientov klesol, narástol počet klinických štúdií. Je to preto, lebo klinické štúdie sú dnes viac špecializované a personalizované,“ informuje Katarína Slezáková, výkonná riaditeľka AIFP.

Klinické skúšanie má prísne pravidlá, nakoľko ide o výskum liekov na dobrovoľníkoch. Z každých 25 tisíc látok sa z laboratória do klinického testovania na ľuďoch dostane iba 25 liekov. Na začiatku klinického skúšania je laboratórne testovanie, ktoré trvá aj niekoľko rokov. Ak je za toto obdobie preukázaná bezpečnosť lieku, otestuje sa v prvej niekoľkomesačnej fáze na desiatkach ľudí. V druhej fáze sa testujú nežiaduce účinky na stovkách ľudí a nakoniec v tretej fáze účinnosť a dávkovanie lieku na tisíckach ľudí. Len lieky, ktoré prešli všetkými fázami klinického skúšania a sú zároveň účinné a bezpečné, môžu byť registrované.

 

Najviac pacientov v oblasti diabetológie

Klinické štúdie sa realizujú najmä v oblasti onkologických ochorení, gastroenterológie, diabetológie, a neurológie. „V roku 2018 sa najviac pacientov zúčastnilo klinických skúšaní v oblasti diabetológie (2003 pacientov) a v oblasti kardiovaskulárnych ochorení (1726 pacientov). „Vďaka klinickému skúšaniu sa pacienti dostávajú k novým liekom a špičkovej starostlivosti, ku ktorým by inak nemali prístup,“ hovorí Tamara Milly, vedúca skupiny AIFP pre klinický výskum.

Najväčším prínosom je inovatívna liečba, ktorá môže byť pre niektorých ťažko chorých pacientov už poslednou nádejou. Účastníkom klinického skúšania sa zároveň dostáva zdravotná starostlivosť, pravidelné a časté kontroly a liečba bez nutnosti platenia doplatkov za lieky. Po registrácií lieku môžu byť výsledky štúdie prínosom aj pre ďalších pacientov. Pre spoločnosť predstavujú klinické skúšania zahraničné investície do výskumu, ako aj úsporu nákladov na liečbu a vyšetrenia pacientov.

 

Máme čo doháňať

 Slovensko stále má čo doháňať. V  susednej Českej republike sa do štúdií zapája takmer trojnásobne viac pacientov ako u nás. Kým na Slovensku sa v minulom roku zúčastnilo klinického skúšania 6 927 pacientov, v Čechách to bolo 21 530. „Našou snahou je vytvárať také podmienky, aby sa aj na Slovensku vykonávalo viac klinických skúšaní s pridanou hodnotou pre pacientov. Slovensko je od minulého roka súčasťou európskej siete zameranej na akademický klinický výskum – ECRIN. Prostredníctvom národnej siete SLOVACRIN pri lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach sa Slovensko stalo pozorovateľom v organizácii realizujúcej medzinárodné akademické klinické štúdie. Našim výskumníkom a pacientom sa tak významne rozšíria možnosti prístupu k inovatívnej liečbe,“ uzatvára riaditeľka AIFP Katarína Slezáková.

 

Online poradňa pre pacientov

Praktickou pomocou AIFP pre pacientov je od minulého roka aj bezplatná online poradňa, ktorej cieľom je uľahčiť pacientom a ich ošetrujúcim lekárom vyhľadávanie informácií o aktuálnych a relevantných klinických skúšaniach prebiehajúcich na Slovensku. Od mája 2018 do februára 2019 kontatkovalo poradňu 187 pacientov. „Našim cieľom je pomôcť pacientom, aby jednoduchým spôsobom vedeli získať informácie o relevantných klinických skúšaniach na Slovensku a celkovo zjednodušiť proces prepojenia pacienta a jeho lekára s výskumnými centrami,“ hovorí Katarína Slezáková. Najväčší záujem je o klinické skúšania v oblasti onkológie.

  

Kontakt pre média: 

Petra Jakubcová

Email: jakubcova@seesame.com

Tel.: 0910 968 223


« Späť