PoKROKu

Zdravotníctvo je rýchlo sa rozvíjajúci, dynamický sektor. Vo farmaceutickom priemysle pracujeme na vývoji nových liekov a technológií, ktoré majú potenciál zachraňovať životy a zlepšovať ich kvalitu. Termín Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) zahŕňa pokrokové liečebné postupy založené na báze génovej a bunkovej terapie. Tie predstavujú novú generáciu inovatívnych terapií, ktorá prináša prevrat v liečbe mnohých ochorení a je kľúčová pre budúcnosť zdravotníckych systémov na celom svete a teda aj na Slovensku.

Na akom princípe fungujú nové liečebné technológie?

Čo prinášajú pre pacientov, lekárov a celý systém zdravotníctva?

Čo sa budeme musieť naučiť a čo zmeniť, aby sme ich vedeli používať?

 

Viac sa dozviete na našej stránke venovanej PoKROKu.


« Späť