Správna dokumentačná prax v klinickom skúšaní

Pre zdravotnícky personál, ktorý sa stará o pacientov v klinických skúšaniach, sme pripravili krátku infografiku, ako pomôcku k informáciám, ktoré získali na našich workshopoch k  Správnej dokumentačnej praxi v klinickom skúšaní. 

Samotný kurz nájdete na vzdelávacích stránkach Komory pre medicínske právo e-medius.

 

2022infografika-zdravotnadok-1


« Späť