Spoločné vyhlásenie EFPIA & Vaccines Europe - reakcia na varovanie EÚ ohľadom sprísnenia pravidiel pre vývoz vakcín na COVID-19.

Hoci podrobnosti návrhu Európskej komisie týkajúce sa mechanizmu sprístupnenia informácií ohľadom vývozu vakcín COVID-19 vyrobených v EÚ zostávajú nejasné, EFPIA a Vaccines Europe majú za to, že akýkoľvek mechanizmus znemožňujúci úplnú automatizáciu preclievania vývozu alebo inak idúci nad rámec prenosu faktických informácií, ktoré spĺňajú požiadavky transparentnosti, riskuje obmedzenie vývozov a narušenie dodávok očkovacích látok v Európe a na celom svete.

Medzinárodné dodávateľské reťazce sú kľúčové pri dodávaní vakcín, ktoré ochránia občanov pred COVID-19. Je preto nevyhnutné, aby akékoľvek opatrenia navrhované Európskou komisiou a členskými štátmi neobmedzovali, nebránili alebo nemali iné negatívne dopady na vývozy vakcín alebo dovoz kľúčových látok na výrobu vakcín. Riskovať odvetné opatrenia z iných regiónov v tomto rozhodujúcom okamihu boja proti COVID-19 nie je v záujme žiadnej strany.

Originálne vyhlásenie sa nachádza tu:

https://efpia.eu/news-events/the-efpia-view/statements-press-releases/efpia-vaccines-europe-statement-on-covid-19-vaccines-supply/ 

https://efpia.eu/news-events/the-efpia-view/statements-press-releases/efpia-statement-in-response-to-eu-export-restrictions-for-covid-19-vaccines/


« Späť