Hodnota klinického skúšania liekov - prieskum

Klinické skúšania inovatívnych liekov a ich dopad na hospodárstvo SR Prieskum AIFP

Prieskum bol realizovaný v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou EY (predtým Ernst& Young).
Zber dát prebiehal v roku 2017 a boli zbierané dáta za rok 2016.
Metodológia spracovania a interpretácie dát bola konzistentná s metodológiou použitou v iných krajinách EÚ.
Zozbierané údaje boli analyzované a nezávisle vyhodnotené spoločnosťou EY.
Anonymného dotazníkového prieskum sa zúčastnilo 24 členských spoločností AIFP.

Čo nás zaujímalo?

 • Celkové R&D investície
 • Počet pacientov zapojených do klinických štúdií
 • Celkový počet vykonaných štúdií
 • Porovnanie SR a ČR

 

Investícia viac ako 34 mil. Eur

 • Farmaceutický priemysel na Slovensku investoval v roku 2016 do klinického výskumu 34 073 053 EUR.
 • Priemerné výdavky na 1 spoločnosť, ktorá vykonáva skúšanie, boli 2 129 565 EUR.

 

Viac ako 9 tis. Slovákov sa zapojilo do klinických skúšaní

 • Celkový počet pacientov zapojených do klinických štúdií bol 9 265.
 • Celkový počet vykonaných štúdií v roku 2016 bolo 195.

 

Najviac klinických skúšaní v oblasti srdcovo-cievnych ochorení

 

 

V Čechách je zapojených takmer 3x viac pacientov

V počte pacientov podľa terapeutickej oblasti sa v Českej republike robí viac štúdií ako na Slovensku.

 • SK - 9 265 pacientov
 • CZ - 26 278 pacientov

 

 

Viac klinických skúšaní na Slovensku

Našim cieľom je, aby na Slovensku prebehlo viac štúdií napríklad v druhej fáze klinického skúšania, ktorá prináša medzinárodnú prestíž.

 

 

Prínos klinických skúšaní

 

Prínos pre pacienta

 • Lepšia zdravotná starostlivosť
 • Pravidelné a časté kontroly
 • Liečba bez doplatkov
 • Nová nádej na úspešnú liečbu
 • Výsledky môžu byť prínosom pre ďalších pacientov po registrácii skúšaného lieku

 

Prínos pre spoločnosť

 • Prístup k inovatívnej liečbe
 • Zapojenie sa do medzinárodných projektov - prestíž
 • Zahraničné investície do výskumu
 • Úspora nákladov na liečbu a vyšetrenia
 • Zvýšenie kvalifikácie lekárov