Kto sme

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) vznikla v novembri 2013 ako nástupnícka asociácia po zániku Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS).

Členské spoločnosti AIFP sa zaviazali pristúpiť k Etickému kódexu Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií (EFPIA), ktorý sa tak stáva základným spojovacím článkom AIFP.

Etický kódex EFPIA prináša novú kvalitu v oblasti etiky a transparentnosti farmaceutického odvetvia. AIFP je jediným nositeľom EFPIA na Slovensku.