Vládne ultimátum pre výrobcov liekov: Nedovoľme matematike poraziť medicínu!

(stanovisko Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu zo 14.11.2018)

V pondelok, 12. novembra 2018, sa uskutočnilo stretnutie na pôde Ministerstva zdravotníctva SR medzi premiérom, ministerkou zdravotníctva a zástupcami asociácií výrobcov liekov, ako aj asociáciou na ochranu práv pacientov. Stretnutie sa týkalo revízie úhrad za lieky. Momentálne leží pani ministerke na stole námietka, ktorú podala súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera. Cez túto námietku zdravotná poisťovňa navrhuje zmenu úhrad liekov, ktorá bude znamenať vysoké doplatky pre pacientov.

Zdá sa, že ministerstvo, ako aj pán premiér, si zrejme uvedomujú závažné následky toho, čo navrhuje zdravotná poisťovňa Dôvera, pretože na spomínanom stretnutí dali výrobcom ultimátum, aby do 48 hodín, to znamená do stredy 11.00 hod., dali všetci dotknutí výrobcovia návrhy na zníženie cien za lieky tak, aby pacienti nemuseli nič doplácať. Zároveň bolo úplne otvorene povedané: ak tak výrobcovia nespravia, budú roznesení po médiách a vláda urobí všetko preto, aby v médiách boli farma firmy vykreslené ako tie zlé, ktorým nezáleží na zdraví pacientov.

Zásadne odmietame, aby vláda takýmto spôsobom prenášala zodpovednosť za zdravotnú politiku aj za zdravie občanov na súkromné spoločnosti. Sme presvedčení, že je neprípustné, aby v procese revízie úhrad liekov , ktorá má prebiehať zákonom stanoveným spôsobom, sme dostali 48 hodín na to, aby sme reagovali na návrhy súkromnej zdravotnej poisťovne. Ak by sme pristúpili na ultimátum premiéra a ministerstva zdravotníctva, stali by sme sa nielen spolu s pacientmi ich rukojemníkmi, ale navyše by sme sa zúčastňovali aj na nezákonnom postupe.

To, čo navrhla zdravotná poisťovňa Dôvera, a v čom ju podporil aj štát, zohľadňuje výlučne záujmy zdravotných poisťovní (vrátane zvyšovania ich zisku) a nie záujmy pacientov. Podľa zákona však záujmy pacientov musia byť chránené minimálne v takom istom rozsahu, ako sú chránené záujmy štátu a zdravotných poisťovní.

Na revíziu úhrad liekov má štát právo. Nesmie však byť robená "od stola" len na základe matematických výpočtov. Musí brať do úvahy odborné, medicínske kritériá. V prípade revízie, ktorú navrhla súkromná zdravotná poisťovňa, resp. aj štát, neboli konzultovaní hlavní odborníci ministerstva zdravotníctva, ani odborné lekárske spoločnosti a ani pacienti. Keďže sa navrhované zmeny výrazne dotknú nastavenia liečby pre pacientov – a to nielen v podobe neúmerne vysokých doplatkov, ale aj zmien v liečbe, bez názorov a zodpovednosti týchto odborníkov je revízia iba úradnícky počin.

Z úst štátnych predstaviteľov zaznieva, že na odpor kričia farma firmy, ktoré majú strašne veľké zisky. Uveďme toto tvrdenie na pravú mieru. Súkromná zdravotná poisťovňa nie je ochotná hradiť lieky pri cene, ktorá je často najnižšia v EÚ. Ceny liekov v SR totiž nesmú byť vyššie ako priemer 3 najnižších cien daného lieku v EÚ. V realite sú častokrát úplne najnižšie v rámci EÚ. Tiež tu platí striktne nastavená prahová hodnota pre vstup lieku na trh, ktorá je daná zákonom.

Dnes Slovensko patrí do globálneho koša krajín, v ktorých sa referencujú ceny liekov. Znamená to v praxi, že akékoľvek rozhodnutie o zmene ceny lieku na Slovensku ovplyvní ceny liekov v celej Európe.

V návrhu tejto revízie poisťovňa hovorí, že je ochotná platiť len 50 % z ceny lieku alebo dokonca ešte menej. Napríklad v prípade niektorých psychiatrických liekov hovorí, že bude platiť len za 21% z ceny lieku.

Viete si predstaviť, že by štát prikázal napríklad automobilovej firme, aby pre nejakú skupinu ľudí dala polovicu auta zadarmo? Alebo IT firmám by štát prikázal, aby kompenzovali 79 % ceny počítačov pre vybranú skupinu ľudí? Takto to nefunguje nikde na svete. V Českej republike, ale dokonca aj Rumunsku či Bulharsku, je väčšina liekov, pri ktorých zdravotná poisťovňa Dôvera navrhla radikálne znížiť ich úhrady, štandardne plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Prečo na Slovensku majú pacienti za tieto lieky doplácať vysoké doplatky, keď stále počúvame, ako sa ekonomike darí a že aj občania majú právo sa podieľať na dobrých výsledkoch našej ekonomiky? Nehovoriac o tom, že Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším ekonomickým rastom v rámci všetkých krajín EÚ.

Je zaujímavé, že zrovna sociálno-demokratická vláda ide pristúpiť ku kroku, ktorý významne zvýši cenu liekov pre pacienta bez predchádzajúceho odborného / medicínskeho posúdenia. A to v niektorých prípadoch naozaj dramaticky. Pacient so psoriázou bude namiesto nulového doplatku, doplácať 1 760 eur za cyklus liečby. Pacient s Crohnovou chorobou 766 eur za balenie. Pokračovať by sme takto mohli ďalej. Otázne je, či štát v konečnom dôsledku vôbec ušetrí. Pretože títo pacienti, budú musieť prejsť na inú liečbu. V prípade psoriázy napríklad alternatívne lieky sú o 35% drahšie. Nedôjde teda k úspore aktuálnych výdavkov, ale naopak, náklady len v tejto diagnóze stúpnu o minimálne 1 620 000 € ročne.

Po potravinách, kde si tiež vláda našla vinníka v podobe reťazcov, sa zdá, že sú na rade lieky. Presne tie oblasti, ktoré budú mať dopad na najzraniteľnejšie časti obyvateľov – starých ľudí, deti, dlhodobo chorých.

Čo teda navrhujeme je: nech štát spraví revíziu úhrad liekov. Ale nech ju spraví naozaj štát – nie súkromná zdravotná poisťovňa. A nech ju spraví poriadne, podľa zákona a odborne, so zapojením odborných lekárskych spoločností a hlavných odborníkov MZ SR. Tých, ktorým nezáleží len na matematických výpočtoch, ale aj na zdraví pacientov.


« Späť