Inovácie si zaslúžia miesto v slovenskom zdravotníctve

Bratislava, 4. apríla 2019 - Technologické inovácie robia náš život pohodlnejší, šetria peniaze a námahu. Inovácie v medicíne prinášajú ešte viac: zachraňujú životy. Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) preto spúšťa kampaň Máme na viac!, ktorej cieľom je naštartovať verejnú diskusiu o hodnote inovácií v zdravotníctve.

Hoci sa slovenské zdravotníctvo veľmi často spája s problémami, nedostatočným vybavením, či klesajúcim počtom zdravotníkov, má aj druhú stranu. Na tej stojí mnoho úspešných lekárov, vedcov a medicínskych startupov, ktoré aj v skromných podmienkach dokázali, že na Slovensku sa dá robiť špičková veda, výskum či objavy celosvetového významu. Mnohí lekári a vedci sa presadili v zahraničí a vrátili sa na Slovensko s cieľom posunúť zdravotníctvo vpred. Sú to ľudia, ktorí už dnes ukazujú, že na Slovensku máme na viac.

Z hodnoty inovácií v zdravotníctve sa musí stať živá téma

AIFP a jej partneri z radov lekárov, vedcov a odborníkov z prostredia medicínskych startupov veria, že práve moderná medicína a inovácie sú cestou ku kvalitnejšiemu zdravotníctvu a spokojnejším pacientom. „Na Slovensku v zdravotníctve pôsobí množstvo talentovaných odborníkov. Vďaka inováciám dokážu plnohodnotne rozvinúť svoj potenciál a pomáhať pacientom. Medicína napreduje každým dňom a pacientom tak prináša čoraz komfortnejšiu liečbu, novú nádej, respektíve kvalitnejší život pre tých, ktorí trpia nevyliečiteľnými ochoreniami,“ hovorí primár oddelenia klinickej imunológie a alergológie v Univerzitnej nemocnici Martin, profesor Miloš Jeseňák.

Základom je kvalitná veda

Inovácie v zdravotníctve neovplyvňujú iba lekárov, zdravotnícky personál a pacientov. Vychádzajú totiž z vedeckých objavov a práce výskumníkov a inovátorov. „Inovácie v zdravotníctve predstavujú pokrok. Ten sa ale nedá dosiahnuť bez vedeckého výskumu, ktorý vedie k objavom. Vzťah vedeckých inštitúcií, univerzít, súkromného sektora a samozrejme štátu je preto nesmierne dôležitý, pretože iba ak v tomto súkolí všetko pracuje tak, ako má, zavádzanie inovácií je plynulé a v správnej forme a včas sa dostanú k pacientovi,“ tvrdí profesor Ján Kyselovič, vedúci Jednotky klinického výskumu v oblasti vnútorného lekárstva na LFUK.

Kampaň potrvá do konca roka 2019

Kampaň Máme na viac! bude pokračovať v priebehu roka 2019 a bude mať dve časti. „Smerom k širokej verejnosti chceme intenzívne hovoriť o hodnote modernej medicíny a jej reálneho dopadu na životy pacientov. Nezabúdame však ani na tých, ktorí nám tieto inovácie prinášajú alebo s nimi už pracujú. S lekármi, vedcami, akademikmi chceme diskutovať a hľadať spoločné riešenia, ako mať na Slovensku inovatívnu medicínu dostupnú pre všetkých. Cieľom diskusií je vypracovať súbor odporúčaní, ktoré budú môcť byť využité pre ďalšie smerovanie slovenského zdravotníctva.“ hovorí výkonná riaditeľka AIFP Katarína Slezáková.

Ako fungujú najmodernejšie medicínske postupy? Aká je budúcnosť liečby? Prečítajte si v našom magazíne:

Kontakt pre médiá:
Marianna Dubravická
dubravicka@seesame.com
+421 907 442 571 


« Späť