20. máj Medzinárodný deň klinického skúšania

Pripravili sme pre vás sériu troch podcastov, v ktorých sa pozrieme bližšie na úlohu lekára v klinickom skúšaní – čo všetko sa skúšajúci lekár naučí, ako má správne poučiť pacienta a ako viesť zdravotnú dokumentáciu v klinickom skúšaní.

S internistom a kardiológom MUDr. Ivanom Majerčákom z Centra pre liečbu obezity LF UPJŠ v Košiciach, sa rozprával JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

VITAJTE A PRÍJEMNÉ POČÚVANIE!

1. Chcete sa stať skúšajúcim pri klinickom skúšaní? Nechajte si poradiť od odborníkov!

Byť súčasťou vývoja lieku je pre lekára obrovská skúsenosť. Je to možnosť stretnúť sa s medicínou budúcnosti skôr, ako sa nový liek dostane do klinickej praxe, kedy je s ním už lekár oboznámený a má s nim reálne skúsenosti. Ak uvažujete nad tým, stať sa investigátorom – skúšajúcim, nechajte si poradiť od odborníkov.

Tento podcast je venovaný úlohe lekára - investigátora. MUDr. Majerčák, ktorý sa klinickému skúšaniu venuje 20 rokov, prezradil, ako sa dostal ku skúšaniu liekov a akým výzvam čelil. Právne zákutia o tom, ako prebieha zazmluvňovanie centier do klinického skúšania a čomu by skúšajúci mali v tejto fáze venovať pozornosť vám poodhalí JUDr. Humeník.

2. Informovaný súhlas v klinickom skúšaní. Energia venovaná pacientovi pri poučení sa skúšajúcemu stonásobne vráti.

Súčasťou klinického skúšania liekov je aj informovaný súhlas. Toto vyjadrenie slobodného súhlasu pacienta s účasťou v skúšaní je alfou a omegou pre zaradenie pacienta do klinického skúšania. A keďže sú pacienti čoraz náročnejší na komunikáciu, mal by s nimi skúšajúci rozprávať s maximálnou zodpovednosťou a zodpovedať všetky ich otázky súvisiace s liečbou.
 
Tento podcast je o tom, aká je úloha skúšajúceho lekára v procese poučenia pacienta. MUDr. Majerčák nám priblížil ako postupuje v komunikácii s pacientom, ktorý je vhodný na klinické skúšanie s akými situáciami sa pri komunikácii s pacientmi i príbuznými stretol a ako si s nimi poradil. Advokát JUDr.  Humeník zase priblíži právny pohľad na informovaný súhlas a prečo je dôležité, aby bol pacient poučený.

3. Patria informácie o klinickom skúšaní do zdravotnej dokumentácie pacienta? Rozhodne áno!

Klinické skúšanie a zápis údajov do zdravotnej dokumentácie. Je v zápise údajov, ktoré lekár získa v rámci klinického skúšania a pri poskytovaní „bežnej zdravotnej starostlivosti“ rozdiel? Ako má investigátor – skúšajúci postupovať pri vyšetrení pacienta?

Internista a kardiológ MUDr. Majerčák vám v tomto podcaste povie, aké sú najdôležitejšie povinnosti skúšajúceho v oblasti záznamu údajov získaných pri klinickom skúšaní a aj či má zadávateľ prístup ku všetkým zdravotným záznamom pacienta. Právny pohľad opäť poskytne akvokát JUDr. Humeník.


« Späť