Ambasádori projektu

Máme na viac!, zhodujú sa odborníci: Bez inovácií sa slovenské zdravotníctvo ďalej nepohne

Technologické inovácie robia život pohodlnejším, šetria nám peniaze či námahu. Inovácie v medicíne však prinášajú ešte viac: zachraňujú životy.

 

Katarína Slezáková

Q: Ako sme na tom s inováciami v Slovenskom zdravotníctve a čo znamenajú inovácie pre životy pacientov?

Dnes slovenské zdravotníctvo rieši rôzne problémy, ale veľmi málo sa v ňom pozeráme dopredu na inovácie, ktoré doslova menia životy pacientov. Aj teraz je vo vývoji viac ako 7000 nových liekov. Inovácie prichádzajú neustále, no málo sa o nich hovorí, lebo ich hodnotu človek pocíti až keď ich potrebuje. Verím, že aj slovenské zdravotníctvo a pacienti si zaslúžia najmodrenejšiu medicínu.

Mgr. Katarína Slezáková
výkonná riaditeľka Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu

Miloš Jeseňák

Q1: Ako sme na tom s inováciami v slovenskom zdravotníctve z vášho pohľadu a čo pre vás znamená, že máme na viac?

Inovácie sa dostávajú do centra pozornosti prakticky všetkých oblastí modernej medicíny, a to aj v slovenskom zdravotníctve. Mnohé inovácie zásadne zmenili charakter viacerých odborov a bez nich nie je možné udržať rýchly krok vývoja medicíny v súlade so zahraničím. Vzhľadom na finančnú náročnosť niektorých druhov inovatívnej liečby je jej príchod na Slovensko často komplikovanejší a zdĺhavejší. Práve v tomto smere máme určite na viac, najmä z hľadiska zrýchlenia dostupnosti daných inovatívnych možností pre pacientov. Aj napriek prítomnosti mnohých nástrojov inovácií v slovenskej medicíne je tu určite priestor na príchod ďalších možností, ktoré sú už dostupné v zahraničí.

Q2: Aký prínos majú inovácie v medicíne pre spoločnosť ale aj životy pacientov?

Inovácie v medicíne, či už v diagnostike ale najmä liečbe rôznych ochorení, prinášajú zásadnú zmenu v manažmente mnohých ochorení a dávajú nádej aj pre pacientov, u ktorých bola prognóza ochorenia zlá prípadne nedostatočne odpovedali na štandardne dostupné terapeutické možnosti. Samotná inovatívna liečba vychádza z presnejšieho pochopenia vzniku daného ochorenia a jeho komplikácií. Umožňuje cielený zásah na správnom mieste v organizme s minimalizáciou rizík vedľajších príhod a reakcií, ktoré možno pozorovať pri liekoch so širším a nešpecifickým mechanizmom účinku. Vzhľadom na komplikovanejší proces výroby inovatívnej liečby, napr. s použitím živých bunkových kultúr, je logicky táto liečba finančne náročnejšia. Na druhej strane priniesla zásadný zvrat v niektorých ochoreniach, či už v onkológii, reumatológii, dermatológii, neurológii alebo imunoalergológii, pričom pri niektorých ochoreniach sa dostala nezriedka do prvej línie liečby. Pacientov vracia do bežného života, umožňuje im návrat do práce, zlepšuje kvalitu života.

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.
primár Oddelenia klinickej imunológie a alergiológie, UNM
víťaz súťaže TOP inovácie v zdravotníctve 2018

Pavol Čekan

Q: Ako sme na tom s inováciami v Slovenskom zdravotníctve a čo znamenajú inovácie pre životy pacientov?

Ak berieme do úvahy prevenciu, diagnostiku a liečbu chorôb, tak slovenské zdravotníctvo vo väčšine „iba“ preberá zlaté štandardy zo zahraničia. Avšak, chýba nám experimentálna, diagnostická liečba, kde sú hlavnou doménou práve technologické, metodické a liečebné inovácie. Dostať tieto inovácie do slovenského zdravotného systému bude pre pacienta veľká vec. Prístup k týmto inováciám znamená, že náš zdravotný systém je pripravený bojovať o život pacienta aj v tom najťažšom štádiu choroby. Na inovácie je potrebné náš systém pripraviť. Potrebujeme investovať viac do biomedicínskeho vývoja a výskumu a výsledky rýchlo preniesť do praxe. Potrebujeme viac investovať do infraštruktúry nemocníc, do vzdelanosti medicínskeho personálu, ale nesmieme zabudnúť aj na efektívnu komunikáciu s pacientom. Už len potrebujeme prebudiť niektoré inovatívne bunky spiace v našom systéme, prípadne priniesť doležíte know-how zo zahraničia. Dá sa to. V moderných krajinách to funguje a pacienti zázračne prežívajú aj napr. ťažké štádiá rakoviny. My na tom nemusíme byť čoskoro inak, ak sa na inovácie v zdravotníctve efektívne zameriame.

Pavol Čekan, PhD.
CEO medicínskeho startupu MultiplexDX

Ján Kyselovič

Q: Ako sme na tom s inováciami v Slovenskom zdravotníctve a čo znamenajú inovácie pre životy pacientov?

Potrebujeme väčšiu podporu a prepojenie experimentálneho, biomedicínskeho výskumu s klinickou praxou. Niečo ako, keď v seriáli Dr. House stanovil diagnózu a po ruke mali hneď prístroj, ktorý zanalyzoval bunky, gény, tkanivá pacienta. Tie prístroje sú síce drahšie, ale v dlhodobom horizonte sa to oplatí.

prof. PharmDr. Ján Kyselovič CSc.
vedúci Jednotky klinického výskumu vnútorného lekárstva LF UK

Michal Mego

Q1: Ako sme na tom s inováciami v slovenskom zdravotníctve z vášho pohľadu a čo pre vás znamená, že máme na viac?

Aplikácia najnovších poznatkov do klinickej praxe má nepochybne vplyv na výsledky zdravotnej starostlivosti a treba priznať, že Slovensko má pomerne veľký priestor na rast v tejto oblasti. Podmienkou je kontinuálna podpora vedy a výskumu nezávisle od volebného cyklu, ako i potreba prioritizácie a stratifikácie tejto podpory a to tak z pohľadu medicínskeho ako i z pohľadu napr. geografického. Primárne by takáto podpora mala smerovať do univerzitných nemocníc a špecializovaných ústavov, keďže tieto pracoviská by mali byť lídrami v tejto oblasti.

Q2: Aký prínos majú inovácie v medicíne pre spoločnosť ale aj životy pacientov?

Inovácie v medicíne či už z hľadiska inovatívnych liekov, alebo liečebných prístupov majú priamy vplyv na výsledky liečby pacientov. Zároveň sa však ukazuje, že pracoviská aktívne v oblasti vedy a výskumu, majú aj výrazne lepšie výsledky čo sa týka zdravotnej starostlivosti oproti pracoviskám vedecky neaktívnym. Preto, hlavne vo vyspelých krajinách, sa finančné ohodnotenie napr. nemocničnej starostlivosti odvíja od vedecko-výskumnej aktivity jej pracovníkov. Aj keď samotné výsledky výskumu sa nemusia okamžite preniesť do praxe, skúsenosť ukazuje, že vedecky aktívny lekársky tím dokáže poskytnúť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť práve cez lepšie vedecké poznanie.

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
hlavný odborník MZ SR pre klinickú onkológiu, prednosta onkologickej kliniky LF UK a NOÚ

Gabriela Chowaniecová

Q1: Ako sme na tom s inováciami v slovenskom zdravotníctve z vášho pohľadu a čo pre vás znamená, že máme na viac?

Slovenské zdravotníctvo sa vyvíja komplikovane, podobne ako v okolitých postkomunistických krajinách. Ale v porovnaní s Českou republikou, s ktorou sme mali porovnateľnú štartovaciu pozíciu, zaostávame. Najviac za to môžu neustále “reformy” systému, ktoré sa navyše ani nedotiahnu dokonca. V takomto prostredí sa inovácie rodia ťažko. A predsa, v určitých oblastiach medicíny vznikajú spolupracujúce tímy, ktoré sú schopné dosiahnuť nadpriemerné výsledky. Ľudský potenciál je základom inovácií. Ten na Slovensku máme. Vytvorme mu skutočné prostredie, nie „sladké reči“ a „stohy popísaných papierov“, v ktorých je nulový obsah. Základom inovácií sú dobré vzdelanie a pohľad vpred. To pre mňa znamená investície do univerzitného medicínskeho prostredia a do projektov medicínskych tímov, ktoré už niečo dosiahli. Tým, ktorí prekonali tú prvotnú a najťažšiu bariéru „to sa nedá“.

Q2: Aký prínos majú inovácie v medicíne pre spoločnosť ale aj životy pacientov?

V oblasti onkológie, v ktorej pracujem, prichádzajú inovácie prakticky neustále. Dokým sa vydá odborné usmernenie alebo rozsiahlejšia publikácia, často sa stane, že v čase publikovania sú už vlastne nie úplne aktuálne. Nové lieky v onkológii ako napr. cielené lieky a imunoterapia, predlžujú život onkologickým pacientom. Práca onkológa sa dá porovnať s prácou lekára na vojnovom fronte. Ide o život. A život je najvzácnejší dar. Práve inovatívne lieky a postupy dávajú nádej onkologickým pacientom aj lekárom. Keď sa zamyslím, aký prínos majú inovácie, počujem slová mojej pacientky s rakovinou pľúc, ktoré mi nedávno povedala potom, ako jej imunoterapia dala takmer dva roky kvalitného života: „Pani doktorka, ak budete mať zase nejaký výskum, už vopred súhlasím s účasťou v ňom“.

MUDr. Gabriela Chowaniecová
onkologička, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada v Nitre

Ľuboš Roháč

Q1: Ako sme na tom s inováciami v slovenskom zdravotníctve z vášho pohľadu a čo pre vás znamená, že máme na viac?

Mám pocit, že inovácie do slovenského zdravotníctva prichádzajú pomaly a zaostávame v ich využívaní oproti ostatným európskym krajinám. Predpokladám, že prínos inovácií, ktoré vyžadujú nemalé finančné prostriedky, by bol v konečnom dôsledku v úspore financií ako aj benefite pre pacientov a zdravotníkov. Sú oblasti medicíny, v ktorých využívanie inovácií prinieslo veľké úspechy v diagnostike a liečbe. Aj keď by sme mali možnosť zavedenia nových postupov, sme limitovaný ekonomickou situáciou v zdravotníctve. Zavádzanie nových inovácií by malo byť v záujme každého zdravotníckeho zariadenia a efektivita liečby závažných ochorení by mala byť hlavným kritériom kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Q2: Aký prínos majú inovácie v medicíne pre spoločnosť ale aj životy pacientov?

Mnohé inovácie prinášajú včasné rozpoznanie ochorení a ich úspešnú liečbu s minimalizovaním negatívneho vplyvu na kvalitu života pacientov. Ovplyvňujú predpokladanú dĺžku života pacientov s daným ochorením. Aj pacienti so závažným ochorením môžu byť naďalej spoločensky aktívni.

MUDr. Ľuboš Roháč
kardiológ, Kardiocentrum v Nitre

Ivan Rybár

Q: Ako sme na tom s inováciami v Slovenskom zdravotníctve a čo znamenajú inovácie pre životy pacientov?

Posun, ktorým reumatológia prešla za posledných 20 rokov, je obrovský. Osud pacientov sa mení neustále k lepšiemu. Okrem ľudí, ktorí týmto ochorením trpia, to prospieva aj celej spoločnosti. Ľudia nemusia ísť do invalidného dôchodku. Namiesto záťaže na verejné financie, tým vytvárajú hodnotu.

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD
reumatológ, NÚRCH v Piešťanoch

Imrich Barák

Q: Ako sme na tom s inováciami v Slovenskom zdravotníctve a čo znamenajú inovácie pre životy pacientov?

Na začiatku vývoja nového lieku je vždy základný výskum. Bez neho by žiadne inovácie neboli. Výskum má byť celosvetový: nie slovenský ani európsky. Má slúžiť na posun vpred. Nové lieky a peniaze z nich získané môžu byť použité opäť na to, aby sme vyvinuli niečo ďalšie. Vo výskume chceme vedieť, nie zbohatnúť.

RNDr. Imrich Barák, DrSc.
Vedúci oddelenia mikrobiálnej genetiky na Ústave molekulárnej biológie SAV

Emília Flochová

Q: Ako sme na tom s inováciami v Slovenskom zdravotníctve a čo znamenajú inovácie pre životy pacientov?

Predĺženie života pacienta resp. skvalitnenie života je vďaka inovatívnym metódam evidentné. Napríklad nová cielená liečba pri rakovine krvi má podstatne menej nežiadúcich účinkov ako konvenčná chemoterapia. Moderná liečba je drahšia, ale treba nájsť systém úhrad, v ktorom budú jasné pravidlá, za akých podmienok sa môže pacient k takejto liečbe dostať.

MUDr. Emília Flochová, PhD
hematologička, Klinika hematológie a transfuziológie UNM v Martine

Adriana Ilavská

Q: Ako sme na tom s inováciami v Slovenskom zdravotníctve a čo znamenajú inovácie pre životy pacientov?

Výskum a vývoj nových liekov je sústredený predovšetkým v zahraničí. Za výborné považujem, že sa Slovensko aktívne zúčastňuje počiatočných aj pokročilých fáz klinických štúdií v rôznych odboroch, takže sľubné lieky majú možnosť vyskúšať aj naši pacienti. Naša kvalitná práca pri zavádzaní inovatívnych liekov ma vysoký kredit aj v zahraničí.

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
diabetologička, Medispektrum v Bratislave

Peter Kasan

Q1: Ako sme na tom s inováciami v slovenskom zdravotníctve z vášho pohľadu a čo pre vás znamená, že máme na viac?

S implementáciou nových liekov a liečebných postupov v rámci schválení Európskou agentúrou pre liečivá (EMA) je časť inovatívnych liekov poskytovaná aj pacientom so špecifickými diagnózami vo forme úhrady kategorizovaného lieku alebo po individuálnom schválení zdravotnou poisťovňou. Ideálny by bol stav, v ktorom by prevažná časť inovatívnych liekov bola dostupná bez limitovania. Tieto možnosti ale musia vyhodnotiť regulačné autority (MZdSR,ZP), ktoré sú za reguláciu zodpovedné.

Q2: Aký prínos majú inovácie v medicíne pre spoločnosť ale aj životy pacientov?

Inovácie majú nesporný význam pre život pacientov, zlepšujú ich prognózu a vo väčšine prípadov aj kvalitu života. V prípade vyliečiteľných ochorení majú nepochybne aj ekonomický význam pre spoločnosť znížením

MUDr. Peter Kasan
klinický onkológ, UNB Ružinov