Novinky

Aktuality

Inovácie v liečbe na Univerzite Komenského
Vďaka spolupráci AIFP s Katedrou farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského sa inovácie stanú súčasťou univerzitnej výučby v zdravotníckych odboroch.
25. 8. 2017


Konferencia Transparentnosť klinického skúšania, 25. 06. 2015
AIFP prednáška -Hodnota nových liekov a transparentnosť inovatívneho farmaceutického priemyslu
25. 6. 2015


Tlačová konferencia pri príležitosti Medzinárodného dňa klinických skúšaní
Klinické skúšanie - dôležitý krok lieku na ceste k pacientom
21. 5. 2015


Tlačové správy

NOVINKA ŠKOLSKÉHO ROKA: O LIEČBE BUDÚCNOSTI SA UČIA AJ SLOVENSKÍ VYSOKOŠKOLÁCI
Bratislava, 3. október 2017 – Farmaceutický priemysel v súčasnosti vyvíja viac ako 7 000 nových liekov. Len na Slovensku investuje do klinického výskumu 34 miliónov eur ročne. Vďaka ...
3. 10. 2017


KLINICKÝ VÝSKUM ROČNE PRINÁŠA DODATOČNÝCH 34 MILIÓNOV EUR DO SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Bratislava, 18. máj 2017 – Farmaceutický priemysel investuje do klinického výskumu aj na Slovensku. K pacientom sa tak dostáva nová účinná liečba, ku ktorej by inak nemali prístup. ...
18. 5. 2017


Inovatívne farmaceutické firmy podporujú výskum aj vzdelávanie
(Bratislava, 20. júna 2016) Inovatívny farmaceutický priemysel presadzuje väčšiu transparentnosť a prvýkrát zverejňuje prevody plnení medzi firmami a zdravotníkmi. V roku 2015 dali ...
20. 6. 2016